Végzőseinknek

Ez a gyűjtemény csak segítség, nem pótolja a hivatalos forrásokból szerzett információt!
Felvételi információk hivatalos forrásai:
felvi
Oktatási Hivatal

Az érettségi vizsgák szabályai a 100/1997-es kormányrendeletben, a vizsgakövetelmények a 40/2002-es OM rendeletben (még alkalmazandó) olvashatóak.
A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait a 423/2012-es kormányrendelet tartalmazza.

Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok 2022.
2022. évi tavaszi érettségi időszak

Jelentkezési határidő: 2022. február 15.
A jelentkezési lapok adminisztációja az előző hetekben történik.


Nyilvánosságra hozott anyagok

tantárgy emelt szinten középszinten
magyar nyelv és irodalom szóbeli: témakör és tételcímek szóbeli: irodalom tételek; magyar nyelv tételek
matematika szóbeli: tételcímek, képlettár NINCS
történelem szóbeli: tematika szóbeli: tematika
élő idegen nyelv témakörök
informatika gyakorlati vizsga: szoftverlista
szóbeli: témakörök
gyakorlati vizsga: szoftverlista (visszavonásig)
szóbeli: témakörök: megegyezik az Oktatási Hivatal által kiadott témakörökkel
biológia szóbeli: A) feladat tételeinek címe NINCS
kémia szóbeli: 1A és C feladatok témakörei, B feladat kisérletei szóbeli: témakörök, kísérletek
földrajz szóbeli: témakörök NINCS
fizika szóbeli: mérések, ehhez szükséges eszközök, tanári instrukciók, balesetvédelemmel kapcsolatos előírások; mérési feladatok elvárt időtartama szóbeli: témakörök, az elvégzendő vagy ismertetendő kisérletek és egyszerű mérések listája, valamint az ehhez szükséges eszközök
vizuális kultúra Projekttémák a középszintű gyakorlati vizsgához, Emelt szintű gyakorlati vizsgához szükséges alapvető anyagok és eszközök listája NINCS
társadalomismeret - témakörök három projekttéma útmutató a projektekhez
testnevelés emelt szintű gyakorlati vizsga, Emelt szintű 64 ütemű gimnasztika gyakorlatlánc (video) a gyakorlati vizsga anyaga nyilvános (részletesen)Az írásbeli vizsgák időpontjai az alábbi táblázatban találhatók.
A kiírt időpont előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni!
Mindenki hozza magával a személyi igazolványát!

magyar nyelv és irodalom2022. május 2., 9.00
matematika2022. május 3. 9:00
történelem2022. május 4. 9:00
angol nyelv2022. május 5. 9:00
német nyelv2022. május 6. 9:00
kémia2022. május 10., 8.00
földrajz2022. május 10., 14.00
biológia2022. május 12., 8.00
informatika (közép)2022. május 13., 8.00
informatika (emelt)2022. május 16., 8.00
fizika2022. május 17., 8.00
vizuális kultúra2022. május 17., 14.00


Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2022. június 1–9-ig lesznek.
Az emelt szintű vizsgák helyszínéről az Oktatási Hivatal értesítést küld.

A középszintű szóbeli vizsgák várható időpontja: 2022. június 15-17-ig.