Felvételi információk
Különbözeti vizsga FELSŐBB (6.-12.) évfolyamra

Jelentkezési lap különbözeti vizsgára letölthető Word DOC és PDF formátumban.

Információk a felvételi eljárás (5. évfolyam) rendjéről (a 2021/2022. tanévre), fontos időpontjairól

A felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint a www.oktatas.hu honlapon olvashatók.

A 2021/22-es tanévben nyolc évfolyamos gimnáziumunkban két általános tanterv szerinti osztály indul. Diákjaink a 0001-es tagozatkódú osztályban első idegen nyelvként angolt, a 0002-es tagozatkódú osztályban első idegen nyelvként németet tanulnak. Javasoljuk, hogy mindkét tagozatra jelentkezzenek.

A felvételivel kapcsolatos igazgatói tájékoztatót 2020. november 9-én 18 órakor a gimnázium épületében tartjuk.

A felvétel a jelentkezők magas száma miatt a központi, kompetencia-alapú írásbeli vizsga (anyanyelv és matematika), a szóbeli meghallgatás és a korábbi tanulmányi eredmények alapján történik. A szóbeli meghallgatásra csak az írásbelin legjobban teljesítő kb. 150 tanulót hívjuk be. A behívottak listájáról az írásbeli eredmények ismeretében a gimnázium igazgatója dönt.

Az írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával lehet jelentkezni. A kitöltött nyomtatványt a titkárságon 2020. december 4-éig lehet leadni. Kérjük a szülőket, ha SNI-s gyermekük miatt a vizsga szervezését érintően speciális igényük van, ezt a szükséges szakértői véleményekkel együtt az iskola igazgatójától írásban kérvényezzék. A kérelmeket az igazgató a köznevelési törvény 51.§-ában előírtak alapján bírálja el.

Az írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli felvételi vizsga a gimnázium épületében 2021. január 23-án 10 órakor kezdődik. A január 28-án 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik előzőleg nekik fel nem róható ok – pl. orvos által igazolt betegség – miatt nem tudtak megjelenni. A február 5-én kezdődő második pótnapon csak azok vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzés miatt vagy egyéb elháríthatatlan okból nem tudtak máskor jönni. Ezt írásban kérvényezni kell 2021. január 29-éig. A vizsga 2x45 perces központilag összeállított feladatsorból áll. A feladatlapokat (a rajzok kivételével) kék vagy fekete tollal kell kitölteni.

Az írásbeli vizsga eredményét 2021. január 29-én az iskolában lehet megtekinteni (a február 5-én írtak február 10-én), az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb a következő munkanap, február 1-jén (a február 5-én írók február 11-én) 16 óráig lehet az iskolába benyújtani.

Fontos, hogy a felvételi eljárás során 2021. február 19-éig a szülőknek kell a győri Felvételi Központba a „Tanulói adatlap” nyomtatványt megküldeniük.

Emellett iskolánkba egy újabb „Jelentkezési lapot” is be kell adniuk. Ha a tanuló nem a gimnáziumunkban írta az írásbeli felvételijét, akkor a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát is csatolni kell. A jelentkezési lapon meg kell adni a gyermek magyar nyelv, irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyainak harmadik év végi és negyedik félévi jegyeit.


Az egyéni jelentkezés menete a 2020/2021. tanévben zajló középfokú felvételi eljárás során.


A behívott tanulók szóbeli meghallgatására 2021. március 4. és március 10. között kerül sor. A pontos beosztásról külön értesítést küldünk.

A gyermekek körülbelül 40 percig csoportokban fognak dolgozni. A csoportmunka után egy legfeljebb 20 perces egyéni beszélgetés következik.

A gimnáziumba való felvételről az iskola igazgatója dönt.

A felvételi rangsor kialakításakor az írásbeli vizsgán 100 pontot (50%), a szóbeli meghallgatáson 50 pontot (25%), a korábbi tanulmányi eredményekért 50 pontot (25%) lehet kapni. A tanulmányi eredmény értékeléséhez a magyar nyelv, irodalom, matematika és környezetismeret tantárgyak harmadikos év végi és negyedikes félévi jegyeit vesszük figyelembe. A tanulmányi pontok kiszámításakor az érdemjegyek átlagának tízszeresét egész számra kerekítjük.

A tanulói rangsor megállapításakor pontegyenlőség esetén – a rendeletben meghatározottakon kívül – előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek a testvére a Kempelen Farkas Gimnáziumba jár vagy járt, és azok, akik az írásbeli feladatsorokban rendezettebb külalakkal, jobb helyesírással dolgoztak.

Az ideiglenes eredményeket 2021. március 16-án a gimnázium épületében és a honlapunkon tesszük közzé.

A fentiek ismeretében a gimnáziumba való felvételről végleges eredmény 2021. április 23-ára várható. A felvételi eljárás eredményéről minden jelentkezőnek írásbeli értesítést küldünk a „Jelentkezési lapon” megjelölt címére.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülők a köznevelési törvény alapján jogorvoslattal élhetnek (Nkt. 37.§ (3))

A felvételi eljárásról más honlapokon

Hivatalos közlemények a felvételiről