Szülői elégedettség mérés 2006

A 2006 szeptemberében a szülők körében végzett elégedettség-vizsgálat legfontosabb megállapításai:

  • a szülők az idén is nagy számban (közel 60%) adták vissza a kiadott kérdőíveket,
  • a tavalyi év eredményeihez képest jelentős elmozdulás nem tapasztalható: csak egy jellemző esetében haladta meg az eltérés a 0,1-et (5 fokozatú skálán),
  • továbbra is magas a szülői aktivitás, különösen a szülői értekezleteken, minden elégedettségmutató összesített értéke meghaladja a 4,0-et, az oktatás-neveléssel való elégedettség az utóbbi 3 év tendenciájában kismértékű növekedést mutat,
  • a részletes eredményeket tekintve csak a tanárokkal való elégedettség, az ellenőrző és az iskolai fegyelemmel való szülői elégedettség mutatója kisebb 4,0-nél ( a minimális érték azonban itt is alig tér el ettől – tanárokkal való elégedettség 3,96),
  • nagyon kis mértékben romlott a megítélése az osztályfőnökök munkájának, a fogadóóráknak és a szülői értekezleteknek,
  • kis mértékben javult a megítélése az iskolavezetés munkájának, az iskolai felszereltségnek, biztonságnak fegyelemnek,
  • a feltárt eredmények alapján intézkedési tervet nem kell megfogalmazni, de továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a tanárok és a szülők közötti kommunikáció minden csatornájára (fogadóórák, ellenőrző, szülői értekezletek, tájékoztatók).