Szülői elégedettség-mérés 2011.

A kérdőíves vizsgálat kiértékelésének legfontosabb megállapításai:

A szülők az idén is nagy számban (közel 72%) adták vissza a kiadott kérdőíveket, ami jól jelzi, hogy továbbra is fontosnak tartják, hogy kikérjük a véleményüket. Iskolánk megítélésében a szülők véleménye egy tizeddel javult, az összes jellemző átlaga továbbra is nagyon magas, 4,38. A korábbi évek átlag eredményeihez képest a szaktanári és az ellenőrzőbeli táajékoztatás kérdésében történt jelentős javulás. Ez az e-napló bevezetésének köszönhető, ezen belül annak, hogy a szülők a jegyeket gyermekük nélkül is meg tudják nézni, illetve az e-naplón keresztül a szaktanártól emailben is kaphatnak tájékoztatást gyermekükkel kapcsolatban. A szülők az iskola részéről történő segítségnyújtást is pozitívabban ítélték meg, mint az előző években. A következő grafikonokon az egyes jellemzők átlagértékeit mutatjuk be.