Szülői elégedettség-mérés 2009.

A kérdőíves vizsgálat kiértékelésének legfontosabb megállapításai:

A szülők az idén is nagy számban (közel 70%) adták vissza a kiadott kérdőíveket, ami jól jelzi, hogy továbbra is fontosnak tartják, hogy kikérjük a véleményüket. Iskolánk megítélésében a szülők véleménye összességében alig változott, az összes jellemző átlaga továbbra is nagyon magas, 4,29. A korábbi évek átlag eredményeihez képest egyetlen kérdésben sem történt 0,1-nél nagyobb elmozdulás. Különösen jó, hogy a 342 válaszlapból csak 10 esetben volt az átlag 3,0 alatt, tehát a válaszoló szülők közül csak kevesebb, mint 3% elégedetlen összességében iskolánkkal. A következő grafikonokon az egyes jellemzők átlagértékeit mutatjuk be, illetve a kördiagramon az egyes válaszlapokon az iskolával való elégedettséget mutató jellemzők átlagainak megoszlása szerepel.