Országos kompetenciamérés 2009.

Tanulóink kompetenciamérésben mutatott eredménye alapján iskolánk (grafikonon: KFG) az idei évben is, mind szövegértésből, mind matematikából minden évfolyamon sokkal az országos átlag felett van.

Az alábbi grafikon iskolánk eredményeit mutatja az egyes referenciacsoportokhoz viszonyítva:

Az iskolánknál szignifikánsan jobban teljesítő iskolák száma nagyon kevés, országos szinten minden évfolyamon 1% alatt van.

6. évfolyamon országosan 2192 iskola (ebből 91 8 osztályos gimnázium), 8. évfolyamon 2299 iskola (ebből 96 8 osztályos gimnázium, 10. évfolyamon 962 iskola (ebből 85 8 osztályos gimnázium) szerepelt a mérésben. A grafikonon azon iskolák száma szerepel akik ezek közül iskolánknál szignifikánsan jobban teljesítettek a kompetencia mérésben. Ezek száma a 6. osztályos matematika kivételével minden esetben 10 alatt van, a 10. osztályos matematika esetében a 8. osztályos iskolák közül 0.

Részletesebb adatok az egyes évfolyamok eredményeiről itt találhatók:

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam