Matematika 8. osztály

Az iskola átlagos standardizált képessége szövegértésből a felmérésben részt vett többi iskola eredményeihez viszonyítva

Átlagosan szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő iskolák száma és aránya

Tanulók képességszintek szerinti százalékos megoszlása a budapesti iskolákban

Eredmény a családiháttér-index ("elvárt érték")-hez viszonyítva