2020/2021 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga