2019/2020 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga