2018/2019 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga