2016/2017 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga