2015/2016 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga