2014/2015 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga