2013/2014 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga