2012/2013 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga