2010/2011 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga