2009/2010 év végi tanulmányi átlagok

tárgyak átlaga

osztályok átlaga