Tanulói elégedettség mérés 2019.

Az éves munkatervünknek megfelelően 2019-ben került sor a tanárok tanulók által történő véleményezésére. 7.-12. évfolyamon minden osztály ugyanazon 9 kérdés alapján értékelte a tanárokat 5 fokozatú skálán.

A kérdések a következők voltak:

1. Milyen az órák hangulata?
2. Tud-e fegyelmet tartani a tanórán a tanár?
3. Törekszik-e a diákokkal való jó kapcsolatra?
4. Odafigyel-e a tanulók kérdéseire, hozzászólásaira?
5. Mennyire felkészült szakmailag?
6. Mennyire magyaráz jól?
7. Be tudja-e vonni a diákokat az órai munkába?
8. Egyértelmű-e, hogy mit kell számonkéréskor tudni?
9. Mennyire igazságos a tanár az értékelésben?

 

A következő ábrákon az értékelés néhány összesített eredményét mutatjuk be.

 

A követő két diagramon az osztályok egyes szempontok alapján számított átlagértékeit mutatja be:

 

 

 

Az 5. és a 6. évfolyamon a következő kérdéseket tettük fel:

1. Mennyire érdekes az óra?
2. Megfelelő-e az óra tempója?
3. Igazságosan értékel-e a tanár?
4. Mennyire szeretem ezt a tantárgyat?
5. Mennyire vagyok sikeres ebben a tantárgyban?

Az eredményekről készült összesítés: