Tanulói elégedettség mérés 2016.

Az éves munkatervünknek megfelelően 2016-ban került sor a tanárok tanulók által történő véleményezésére. Minden osztály ugyanazon 9 kérdés alapján értékelte a tanárokat 5 fokozatú skálán.

A kérdések a következők voltak:

1. Milyen az órák hangulata?
2. Tud-e fegyelmet tartani a tanórán a tanár?
3. Törekszik-e a diákokkal való jó kapcsolatra?
4. Odafigyel-e a tanulók kérdéseire, hozzászólásaira?
5. Mennyire felkészült szakmailag?
6. Mennyire magyaráz jól?
7. Be tudja-e vonni a diákokat az órai munkába?
8. Egyértelmű-e, hogy mit kell számonkéréskor tudni?
9. Mennyire igazságos a tanár az értékelésben?

 

A következő ábrákon az értékelés néhány összesített eredményét mutatjuk be.

Az egyes szempontonkénti átlageredmények:

 

A következő grafikon az egyes osztályok átlageredményét mutatja. Ez azt jelzi, hogy az adott osztály átlagosan mennyire elégedett az ott tanító pedagógusok munkájával. Az ezt követő három diagramon az osztályok egyes szempontok alapján számított átlagértékeit mutatja be: