Tanulói elégedettség mérés 2009.

IMIP-nek ill. az éves munkatervünknek megfelelően 2007 után 2009 végén került sor a tanárok tanulók által történő véleményezésére. Minden osztály ugyanazon 10 kérdés alapján értékelte a tanárokat 5 fokozatú skálán. Az ötödikesek kivételével elektronikus formában. Így 39 tanárról összesen 4619 x 10 értékelés született.

 A kérdések a következők voltak:

1. Milyen az órák hangulata?
2. Tud-e fegyelmet tartani a tanórán a tanár?
3. Törekszik-e a diákokkal való jó kapcsolatra?
4. Odafigyel-e a tanulók kérdéseire, hozzászólásaira?
5. Mennyire felkészült szakmailag?
6. Mennyire magyaráz jól?
7. Be tudja-e vonni a diákokat az órai munkába?
8. Egyértelmű-e, hogy mit kell számonkéréskor tudni?
9. Mennyire igazságos a tanár az értékelésben?
10. Jó lenne, ha jövőre is ő tanítana?

 

A következő ábrákon az értékelés néhány összesített eredményét mutatjuk be.

Az alábbi diagramon a diákok által adott összes osztályzat megoszlása és az összesített átlag szerepel. Látható, hogy a leggyakoribb érték az 5, 1-3 osztályzat összesen 25% körül van.

Az egyes szempontonkénti átlageredmények:

 

A következő grafikon az egyes osztályok átlageredményét mutatja. Ez azt jelzi, hogy az adott osztály átlagosan mennyire elégedett az ott tanító pedagógusok munkájával. Az ezt követő három diagramon az osztályok egyes szempontok alapján számított átlagértékeit mutatja be: