Tanulói elégedettség mérés 2007

IMIP-nek ill. az éves munkatervnek megfelelően 2007 végén került sor a tanárok tanulók által történő véleményezésére.

Minden osztály ugyanazon kérdéssor alapján értékelte a tanárokat 5 fokozatú skálán.

39 tanárról összesen 4689 x 10 osztályzat

A kérdések a legutóbbi (2005) felméréshez képest megváltoztak, mert

  • osztályfőnökök kérték, hogy a kérdések a 5-6. osztályosok számára is érthetőek legyenek
  • A diákönkormányzat véleményezte a kérdéseket, az ő javaslatukra került be két kérdés (a fegyelemről és a számonkérés egyértelműségéről)

Kérdések:

1. Milyen az órák hangulata?

2 Tud-e fegyelmet tartani a tanórán a tanár?

3. Törekszik-e a diákokkal való jó kapcsolatra?

4. Odafigyel-e a tanulók kérdéseire, hozzászólásaira?

5. Mennyire felkészült szakmailag?

6. Mennyire magyaráz jól?

7. Be tudja-e vonni a diákokat az órai munkába?

8. Egyértelmű-e, hogy mit kell számonkéréskor tudni?

9. Mennyire igazságos a tanár az értékelésben?

10. Jó lenne, ha jövőre is ő tanítana?