Dokumentumok

CSENGETÉSI REND:
1.8:00-8:45
2.8:55-9:40
3.10:00-10:45
4.11:00-11:45
5.12:00-12:45
6.13:15-14:00
7.14:10-14:55

Alapdokumentumaink

Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei

Házirend

Pedagógiai program (7.-12. évfolyam)   Pedagógiai program (5.- 6.évfolyam)

Az egyes tantárgyak tantervei a lenti táblázatban olvashatóak.


Egyéb dokumentumok

A digitális tanrendre vonatkozó adatkezelési tájékoztató és útmutató.

Iskolapszichológusunk szülőknek, illetve diákoknak szóló levele.

Különös közzétételi lista

Közösségi szolgálat

A fenntartó térítési díj rendelete

Étkezés térítési díjak

Befizetési rend
Befizetési napok 2020

kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer


Vizsgák anyaga (csak jelszóval)

jelszó:


Tantárgyak

A NAT-2020 alapján készült helyi tanterv tantárgyai.

Pedagógiai program (7.-12.) segédletek
angol nyelv  
biológia-egészégtan Mura-Mészáros Csaba oldala
Tóth Szilvia oldala
Vaskor Gabriella oldala
ének-zene  
  erkölcstan  
fizika anyagok fizika vizsgához
anyagok 10.a-nak
földrajz Mura-Mészáros Csaba oldala
9. osztály vizsgatételek, Vaskor Gabriella
hon- és népismeret hon- és népismeret tételek
informatika info
kémia nyolcadikos vizsga tételek
magyar nyelv és irodalom Szabóné Moncz Éva segédanyagai
matematika hetedikes vizsga
kisérettségi
Dr. Horváth Eszter oldala
Simonné Tatár Zita oldala
művészetek  
német nyelv német vizsga anyagai
vizuális kultúra  
dráma és tánc  
tanulástechnika  
társadalomismeret  
technika, életvitel és gyakorlat  
természetismeret Mura-Mészáros Csaba és Szabó Mónika oldala
testnevelés és sport  
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Pósch László oldala