Hírek : iskolavezetés információi

kategóriákat mutat
1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] .. [ 10 ] [ 20 ] [ 21 ] Új hír írása

iskolavezetés információi „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019" 2020.06.05.

Gratulálunk Kozári Enikőnek (8.a), aki kiváló tanulmányi eredményével szinkronúszóként elnyerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Magyarország jó tanulója, jó sportolója – 2019" címet.


 
iskolavezetés információi felvételi eredmények 2020.04.25.

Kempelen Farkas Gimnáziumba (a végleges felvételi jegyzék szerint) a következő tanulókat kívánjuk felvenni a 2020/2021. tanévre.

5.a osztály:5.b osztály
Ábrahám TamásBányai Bálint
Angyal KingaBélai Anna Bella
Bakó BenceBéres Zalán István
Csige PéterBodnár Péter Olivér
Felföldi Áron LászlóBogdán Lilien Kira
Garzó PéterBorka-Szász Richárd
Goda VeronikaBozor Zsófia
H.Kovács Ábel BenedekJakab Emma
Horváth BenceKalkopulosz Dénes Nikosz
Horváth JuliannaKantó Ágoston Levente
Illés ZsomborKányási Kristóf
Janurik-Nagy VencelKoch Attila Dávid
Kecskés BalázsKonyári Karla
Keresztes DóraKőhalmi Péter
Kmetty ÁkosLaczkó Balázs
Kovács ZorkaMihály Regina Anna
Mitták Emese LillaNikitscher Emma Blanka
Moldován EmmaNikitscher Ferenc
Ónodi MiklósNiszler Lilla
Pongrácz LénaPatócs Péter
Pudner KataPilár Adél
Pusztaszeri Áron GergelySimon Sára
Rejtő Jázmin HellaSjamsuddin Dilon
Rózsa PéterSüli Márk András
Szabó AttilaSzabó Ábel
Szendrői Borbála EszterSzabó Zénó
Szerencsi PálSzacsuri Ádám Zoltán
Szlahucska SzilviaSzilágyi Márk
Tatár Katalin SzonjaSztanek Norbert
Tóth Marcell DomonkosSzűcs Levente
Tulipán SámuelTóbiás Gyöngyvér
Várady GrétaUrbán Laura
Vaskó CsabaVajda Nóra
Veres Virág KrisztinaVincze Lili Emma

A tanulóknak a határozatot és a szükséges teendőkről szóló levelet postáztuk. Amennyiben valaki nem kapja meg, kérem érdeklődjön az iskola titkárságán.


Békefi Gábor
igazgató
 
iskolavezetés információi Fontos tudnivalók az érettségi vizsgákkal kapcsolatban 2020.04.17.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy megjelent az idei érettségi vizsgákkal kapcsolatos kormányrendelet, amelyben nagyon fontos információk olvashatók:

A Kormány 119/2020. (IV.16.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről.

 

Fontos, hogy a vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását 2020. április 21-éig az alábbi formanyomtatványon:

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A fenti tudnivalókat az érintett tanulóknak, szülőknek és szaktanároknak továbbítottuk.

 

Békefi Gábor igazgató


 
iskolavezetés információi digitális munkarend 2020.03.16.

Kedves Szülők és Diákok!

 

A gimnáziumban minden munkanap 8 órától 14 óráig lehet ügyeket intézni.

Kérem, hogy csak akkor vegyék ezt igénybe, ha feltétlenül szükséges.

 

A tanárok folyamatosan veszik fel a kapcsolatot a diákokkal a digitális tanítás konkrét megvalósítása érdekében.

Kérem türelmüket és támogatásukat, hogy ez a folyamat minél gördülékenyebben megvalósítható legyen.

 

Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a szülők és a diákok is felelősséggel működjenek együtt tanáraikkal.

Ez minden fél számára plusz feladatokat jelent és nagyobb önállóságot kíván.

 

A szülők abban tudnak segíteni gyermeküknek, hogy figyelemmel kísérik és ellenőrzik munkájukat.

Az E-KRÉTA felületen (a tanórákhoz beírt tananyagoknál) nyomon követhetik, hogy milyen anyagrészekkel kellett foglalkozniuk a tanulóknak.

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az összes belső vizsga (a kisérettségi is) elmarad.

 

Köszönettel:

Békefi Gábor

igazgató

 


 
iskolavezetés információi digitális munkarend 2020.03.15.

Kedves Szülők!

 

A digitális munkarend ideje alatt a diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket.

A tanítás módjáról folyamatosan értesíteni fogjuk Önöket.

A tanulók - vagy Önök - bejöhetnek az iskolában hagyott tanszerekért, egyéb holmikért.

 

Azok, akik - a járványügyi vészhelyzet miatti nélkülözhetetlen munkájuk miatt -

nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét, írásban tőlem kérhetik, hogy azt az iskola oldja meg.

Kérem, hogy ezzel a lehetőséggel csak a legvégső esetben éljenek.

 

Békefi Gábor

igazgató


 
iskolavezetés információi digitális munkarend 2020.03.14.

Kedves Szülők és Diákok!

 

Mint ismeretes, a kormány elrendelte, hogy 2020. március 16-ától a diákok nem látogathatják az oktatási intézményeket, digitális munkarend lép érvénybe.

 

Ennek részleteiről - amint nekünk is több információnk lesz, várhatóan a hétfő délelőtti nevelőtestületi értekezlet után - tájékoztatni fogjuk a diákokat és a szülőket.

 

Békefi Gábor

igazgató


 
iskolavezetés információi ideiglenes felvételi jegyzék 2020 2020.03.13.

A Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzéke itt olvasható.

 

Békefi Gábor

igazgató


 
iskolavezetés információi igazgatói utasítás a koronavírussal kapcsolatosan 2020.03.11.

Igazgatói utasítás

 

A koronavírus helyzet miatt – a tankerület utasítása alapján – a 2019/2020. tanév hátralévő részére az iskola által szervezett programokat nem engedélyezem.

 

Kérem a szervezőket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a partnerekkel a károk enyhítése érdekében, valamint tájékoztassák a szülőket.

 

Kérem a kollégákat, hogy hívják fel diákok figyelmét arra, hogy aki fertőzött személlyel érintkezhetett, az ne jöjjön iskolába és haladéktalanul keresse fel a háziorvosát.

 

Budapest, 2020. március 11.

 

Békefi Gábor

igazgató


 
iskolavezetés információi A kisfelvételit követő teendők 2020.02.07.

Tájékoztató az írásbeli vizsgát követő fontos teendőkről

 

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2020. január 18-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

 

A mai írásbeli vizsga eredményét 2020. január 27-én (hétfőn) 8 órától 16 óráig lehet az iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon megtekinteni (korábban nem tudunk felvilágosítást adni). A felmerült problémákat a javító szaktanárokkal is ekkor lehet megbeszélni. A szülő lefényképezheti a dolgozatot, illetve kérésére – saját költségére 300 Ft/dolgozat – fénymásolatot készítünk a dolgozatokról. A megtekintés után a szülők legkésőbb a következő munkanap, azaz január 28-án 16 óráig tehetnek írásbeli észrevételt – kizárólag a hivatalos javítási- értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékeléssel kapcsolatban. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

Az eredményről szóló „Értékelő lapot” is ekkortól tudjuk átadni. A máshol írt dolgozatok a végleges írásbeli sorrendet jelentősen befolyásolhatják.

 

Fontos, hogy a felvételi eljárás során 2020. február 19-éig újabb jelentkezési lapot kell beadni. A jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapján – KÖZNEVELÉS / Középfokú felvételi eljárás – kell elektronikusan kitölteni.

A jelentkezési lapon a 0001-es kód az első idegen nyelvként angol, a 0002-es kód a német nyelvet tanuló osztályt jelenti. Ha szeretnék, hogy gyermekük mindkét osztályba jelentkezzen, akkor mindkét kódot – az Önök által kívánt sorrendben – írják fel.

Az elektronikus rendszerből kinyomtatott lapokat kell aláírva a gimnáziumba és a hivatalba (Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.) elküldeni.

A jelentkezési lapot legkésőbb február 19-éig kell az iskolában leadni, az adatlapot pedig Önöknek kell Győrbe elküldeni (lehetőleg ajánlott levélben).

 

A szóbeli meghallgatásra 2020. március 5-étől 11-éig kerül sor. Azoknak, akiket erre behívunk, a pontos beosztásról és a tudnivalókról levelet küldünk. Ha ezt a levelet február 25-éig nem kapják meg, kérjük, hogy a beosztásról a gimnázium titkárságán (( 06/1-36-22-114) érdeklődjenek.

 

Az ideiglenes felvételi eredményeket 2020. március 13-án függesztjük ki a gimnázium első emeleti hirdetőtáblájára.

 

A felvételi eljárás végleges eredménye 2020. április 23-ára várható.

 

Köszönöm a felvételi eljárás során a tisztelt szülők együttműködését. Gyermekeiknek sok sikert, szép szereplést kívánok.

 

Budapest, 2020. január 18.

 

                                                                                                       Békefi Gábor

                                                                                                           igazgató


 
iskolavezetés információi A magashegyi fogaspontyok védelme 2020.01.23.

Örömmel számolunk be róla, hogy immáron három iskola vesz részt Magyarországon a magashegyi fogaspontyok védelmében.

Mi is csatlakoztunk a fajvédelmi programhoz és egyben a Goodeid Working Grouphoz is.  Gajdosné Szabó Márta tanárnő együttműködve az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium akvarista szakkörének vezetőjével, Sánta Somával és barátaival, az elmúlt hónapok során egy igényes paludáriumot rendezett be, a héten pedig az első halak is megérkeztek. A szakmai és anyagi támogatást ezúton is köszönjük Pasaréti Gyulának .

A Kempelen Farkas Gimnázium a jelenleg veszélyeztetett státuszú kékfarkú fogasponty (Ataeniobius toweri) bemutatását és szaporítását kezdi meg. A május során Angliából Magyarországra  került állomány szépen szaporodott, így a héten átadásra kerülhettek az El Aquaje at Villa Juarez (Atato1/ViJua) törzsbe tartozó állatok.

Iskolánkban  megalakult az első akvarista szakkör is a nagyon lelkes 5. osztályosokból. A szakkör vezetője Skrabák Balázs 5. a osztályos tanuló.

Külön köszönet illeti Gajdosné Szabó Márta tanárnőt, aki vállalta a fajmegőrzéssel járó munka irányítását, illetve a szemléletformáló, környezettudatos oktatás szervezését.

 


 
1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 10 ] [ 20 ] [ 21 ] Új hír írása