Hírek : iskolavezetés információi

kategóriákat mutat
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] .. [ 10 ] [ 20 ] [ 21 ] Új hír írása

iskolavezetés információi augusztusi osztályozó vizsgák 2022.06.28.

2022. augusztus végén az alábbi osztályozó vizsgákat tervezzük:

  • 2022. augusztus 25. angol nyelv írásbeli
  • 2022. augusztus 26. angol nyelv szóbeli, testnevelés
  • 2022. augusztus 29. német nyelv írásbeli, angol nyelv szóbeli
  • 2022. augusztus 31. német nyelv írásbeli (csak Tátos Valéria), német nyelv szóbeli, művészetek, technika...

A vizsgákról külön értesítést nem küldünk.

Kérjük, hogy a vizsgára jelentkezett tanulók pontosan 8:45-re jöjjenek.

 


 
iskolavezetés információi nyári ügyelet 2022.06.28.

A gimnáziumban a nyári szünetben minden szerdán tartunk ügyeletet 8-13 óráig.

Vezetői ügyeletek:

2022. június 29.

2022. július 13.

2022. július 27.

2022.augusztus 10.

2022. augusztus 24.

 

 


 
iskolavezetés információi Gyászhír 2022.04.05.

Fájó szívvel gyászoljuk szeretett, közülünk fiatalon távozott kollégánkat, dr. Szász Erzsébet tanárnőt.

Temetése 2022. április 12-én 11:45-kor a Budafoki temetőben lesz.


 
iskolavezetés információi Szülői fogadóóra 2022.04.05.

SZÜLŐI FOGADÓÓRA 2022. április 11-12.

 

név

mikor

terem

Asboltné Czapári Beáta

-

beteg

Bakó Tünde

hétfő

204

Bakosné Novák Andrea

-

beteg

Bálint Martin

kedd

212

Békefi Gábor

kedd

igazgatói iroda

Berei Zoltán

kedd

201

Bihariné Nagy Andrea

hétfő

108

Csébics Anikó

kedd

128

Cselényi Péter

kedd

210

Dezamicsné Babich Gertrúd

kedd

206

Dr. Horváth Eszter

hétfő

matematika tanári

Felföldiné Székely Dóra

-

beteg

Fodorné Kertész Éva

kedd

bio-föci-töri kistanári

Gajdosné Szabó Márta

kedd

termtud. szertár

Horváth-Varga Péter

kedd

301

Juhász Gergely

kedd

204

Lauthné Url Csilla

hétfő

211

Lindmayerné Rabi Márta

hétfő

110

Mezei Fruzsina

-

külföldi út

Miernik Beáta

hétfő

207

Molnár Imra Attila

hétfő

F1-es terem

Müller Emese

hétfő

203

Nagy Emese

kedd

303

Olejnik Árpád

hétfő

stúdió

Pach-Pluhár Gabriella

kedd

kistanári

Pósch László

hétfő

202

Priszlinger Zoltán

hétfő

128

Rakota Ilona

kedd

208

Romhányi Katalin

hétfő

301

Sándorfi Gyöngyvér

hétfő

212

Schwarckopf Ágnes

-

külföldi út

Simonné Tatár Zita

kedd

207

Szabóné Moncz Éva

hétfő

igazgatóhelyettesi iroda

Szépvölgyiné Falvai Eszter

hétfő

303

Szitár Sarolta

hétfő

302

Tolnai Judit

kedd

202

Tóth Katalin

kedd

203

Tóth Szilvia

hétfő

Kitaibel Pál terem

Tóthné Komáromi Csilla

hétfő

205

Törökné Vermes Judit

hétfő

206

Varga Lóránt

kedd

209

Vaskor Gabriella

kedd

211

Végh Patrícia

hétfő

129

 


 
iskolavezetés információi Kisfelvételi írásbeli vizsgák 4.-.eseknek (2022) 2022.01.13.

Az idei felvételi a járványügyi veszélyhelyzet miatt eltér a megszokottól. A legfontosabb változás az, hogy a vonatkozó járványügyi rendelkezések értelmében a szülők nem léphetnek be a gimnázium épületébe. Ezért kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 30 perccel korábban érkezzenek meg. A vizsgákat az előírásoknak megfelelően szervezzük. A gyermekek vizsga alatt viselhetnek maszkot, de számukra ez nem kötelező.

Az írásbeli felvételi vizsga a gimnázium épületében 2022. január 22-én, szombaton 10 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A január 27-én, csütörtökön 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak. A második pótnapra - 2022. február 4., 14 óra - kizárólag azok jöhetnek, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek. Ebben az esetben 2022. január 28-áig írásban kérelmet kell benyújtani a gimnázium igazgatójának.

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Az írásbeli várhatóan 11:45-kor fejeződik be.

A felvételi vizsga feladatlapjai és a javítási-értékelési útmutatók várhatóan 2022. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Az írásbeli vizsga eredményét 2022. január 28-án 8-16 óráig az iskolában lehet megtekinteni, az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb a következő munkanapon, január 31-én 16 óráig lehet az iskolába benyújtani.

Békefi Gábor igazgató 


 
iskolavezetés információi Kisfelvételi - jelentkezés az írásbeli vizsgára 2021.11.30.

Tisztelt Szülők!

 

A járványra való tekintettel a negyedikesek számára meghirdetett „nyitott kapuk” rendezvény 2021. november 29-én elmarad.

 

Az írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető „Jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” nyomtatvánnyal lehet 2021. december 3-áig jelentkezni. 

A jelentkezési lap az Ügyfélkapun keresztül is kitölthető vagy iskolánkba személyesen is beadható.

 

A tudnivalók itt részletesen olvashatók.

 

Békefi Gábor igazgató


 
iskolavezetés információi Elmarad a nyílt nap 2021.11.09.

Tisztelt Szülők!

 

A járványra való tekintettel a negyedikesek számára meghirdetett „nyitott kapuk” rendezvény 2021. november 29-én elmarad.

 

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a "Felvételi" menüpont alatt található felvételi tájékoztatónkban a felvételi eljárással kapcsolatos minden fontos információ megtalálható.

 

Az írásbeli vizsgára az ott leírtak szerint 2021. december 3-áig lehet jelentkezni. 

 

 

Békefi Gábor igazgató


 
iskolavezetés információi Felvételi tájékoztató 2021.11.03.

Sok szeretettel várjuk a negyedik osztályos diákok szüleit 2021. november 8-án, hétfőn a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő felvételi tájékoztatóra. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről, szülői feladatokról.

Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, elsősorban a pályaválasztás előtt álló, jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel diákokat. A különbözeti vizsgáról az iskola honlapján vagy a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni

(www.kfg.hu; 1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.; T: 36-22-114).

 

Békefi Gábor

   igazgató


 
iskolavezetés információi Szigorítások a járványhelyzet miatt 2021.11.03.

 

IGAZGATÓI UTASÍTÁS

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Kempelen Farkas Gimnázium területén a következő szabályok betartását rendelem el:

 

·       Az épületbe – az itt dolgozókon és tanulókon kívül – csak hivatalos ügyben lehet belépni.

·       Az épületbe lépéskor mindenkinek kötelező a hőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés.

·       A gimnázium épületébe csak tünetmentes állapotban lehet belépni.

·       A közösségi terekben (folyosó, zsibongó stb.) mindenkinek kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

·       Fontos, hogy minden dolgozó és diák fokozottan ügyeljen a személyes higiéniára (gyakori fertőtlenítő szeres kézmosás).

·       A közösen használt termekben – a kihelyezett fertőtlenítő szerekkel – csoportváltások esetén a padokat és egyéb közösen használt felületeket  fertőtleníteni kell.

 

Jelen utasítás 2021. november 8-ától lép érvénybe és visszavonásig érvényes.

 

 

Budapest, 2021. november 3.

 

                                                                                           Békefi Gábor

                                                                                                   igazgató

 


 
iskolavezetés információi fogadó órák 2021. november 2021.11.03.

SZÜLŐI FOGADÓÓRA 2021. november 8 - 9.

 

név

mikor

terem

Asboltné Czapári Beáta

kedd

210

Bakó Tünde

hétfő

202

Bakosné Novák Andrea

hétfő

201

Bálint Martin

kedd

212

Békefi Gábor

kedd

igazgatói iroda

Berei Zoltán

kedd

201

Bihariné Nagy Andrea

hétfő

108

Csébics Anikó

kedd

128

Cselényi Péter

kedd 1800-2000

206

Dezamicsné Babich Gertrúd

hétfő

210

Dr. Horváth Eszter

hétfő

matematika tanári

Felföldiné Székely Dóra

hétfő

301

Fodorné Kertész Éva

kedd

bio-föci-töri kistanári

Gajdosné Szabó Márta

hétfő

termtud. szertár

Horváth-Varga Péter

hétfő

informatika terem

Juhász Gergely

hétfő

204

Lauthné Url Csilla

hétfő

211

Lindmayerné Rabi Márta

kedd

110

Mezei Fruzsina

hétfő

212

Miernik Beáta

hétfő

207

Molnár Imra Attila

kedd

108

Müller Emese

hétfő

203

Nagy Emese

kedd

209

Olejnik Árpád

hétfő

stúdió

Pach-Pluhár Gabriella

hétfő

208

Pósch László

kedd

205

Priszlinger Zoltán

hétfő

128

Rakota Ilona

kedd

207

Romhányi Katalin

kedd

igazgatóhelyettesi iroda

Sándorfi Gyöngyvér

hétfő

110

Schwarckopf Ágnes

kedd

208

Simonné Tatár Zita

kedd

matematika tanári

Szabóné Moncz Éva

hétfő

igazgatóhelyettesi iroda

Szépvölgyiné Falvai Eszter

kedd

303

Szitár Sarolta

hétfő

302

Tolnai Judit

kedd

202

Tóth Katalin

kedd

203

Tóth Szilvia

kedd

204

Tóthné Komáromi Csilla

hétfő

205

Törökné Vermes Judit

hétfő

206

Varga Lóránt

hétfő

209

Vaskor Gabriella

kedd

211

Végh Patrícia

hétfő

129

 


 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 10 ] [ 20 ] [ 21 ] Új hír írása