FaliUjsag / EvfolyamDolgozatKovetelmeny

Menü (szerk.)

Iskolánk honlapja

 

pmwiki.org

Évfolyamdolgozat követelményei

Fontos tudnivalók az évfolyamdolgozattal kapcsolatban

1. A választható évfolyamdolgozati témák kiírása

A választható évfolyamdolgozati témákat szeptember 30-ig ki kell hirdetni a tanulóknak. Minden szaktanárnak a választás megkönnyítése érdekében a tanulók számára legalább egy olyan konzultációs alkalmat is kell biztosítania, amikor szóban részletesebben értelmezi az általa eltervezett feladatokat, illetve amelyen a tanulók kérdéseket tehetnek fel az egyes témákkal kapcsolatban.

2. Jelentkezés az évfolyamdolgozati témákra

A tanulóknak a választható évfolyamdolgozati témák kiírását követő 3 héten belül jelentkezniük kell a választott témát kiíró szaktanárnál. Egy szaktanárhoz legfeljebb 6 tanuló jelentkezhet. Amennyiben ennél többen jelentkeznek, a szaktanár dönthet arról, hogy melyik 6 tanuló jelentkezését fogadja el. Ha a tanár úgy ítéli meg, hogy érdemes a 6 főn felül is elvállalni néhány további tanuló jelentkezését, ezt megteheti, de a létszám semmiképp sem lehet több tíznél. Bármelyik tanuló jelentkezését csak akkor utasíthatják vissza a szaktanárok, ha az elutasítottakon kívül is van 6 elfogadott jelentkezőjük. Ilyen esetben a tanulónak egy másik szaktanárt és esetleg egy másik témát kell választania az évfolyamdolgozata elkészítéséhez.

3. A jelentkezők számbavétele

A jelentkezési határidő lejárta után a szaktanárok által aláírt jelentkezési lapokat az oktatási igazgatóhelyettes összesíti. Ezek alapján készülnek el a törzslapok, amelyeken minden fontos információnak (téma, konzulens tanár, változtatások, konzultációs időpontok, egyéb megjegyzések, szöveges értékelés, stb.) szerepelnie kell az évfolyamdolgozattal kapcsolatban.

4. A jelentkezés módosításának lehetősége

A tanulónak legfeljebb egy alkalommal van lehetősége arra, hogy évfolyamdolgozatához új témát válasszon. Az új témára jelentkezés feltételei (az időpontokon kívül) megegyeznek azokkal a szabályokkal, amelyek az első jelentkezésre vonatkoznak. A jelentkezés módosításának legkésőbbi határideje az évfolyamdolgozat leadási határideje előtt 2 hónappal van.

AZ ÉVFOLYAMDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSE

1. Az évfolyamdolgozatok tartalmi és formai követelményei

Az elkészült évfolyamdolgozatoknak egy-egy tudományos vagy művészeti jelenség, kérdés, probléma részletes kifejtését, illetve megoldását kell tartalmazniuk. A munkának világosan meg kell jelölnie a vállalt feladat célját, tartalmát és műfaját. Tartalmilag ennek megfelelően kell bemutatnia a tanuló által elvégzett munka folyamatát és eredményeit. Fontos követelmény az áttekinthető szerkesztés és a szakmai nyelv pontos használata. A dolgozatnak tükröznie kell a tanuló széleskörű jártasságát és olvasottságát a feldolgozott témával kapcsolatban.

A szaktanári segítség legfőbb célja, hogy folyamatos útmutatást adjon a tanulóknak az általuk választott munka elkészítéséhez. Ez jelentheti például a feladat értelmezését, szakirodalom ajánlását, a már elkészült részletek megvitatását és értékelését, azoknak a műfaji szabályoknak és sajátosságoknak a bemutatását, amelyeknek a készülő évfolyamdolgozatban érvényesülnie kell.

A segítség azonban semmiképpen sem jelentheti, hogy a szaktanár a feladat értelmezése vagy az elkészült részek javítása közben részletesen elmondja vagy leírja az évfolyamdolgozat egyes részleteit.

A konzultációt végző tanárnak három hetente legalább egyszer egyéni vagy csoportos konzultációs lehetőséget kell biztosítania a tanulóknak.

Az idegen nyelvekből készülő évfolyamdolgozatoknál a feladat tartalmi kritériumait a fentieknél szabadabban lehet értelmezni. Itt a legfontosabb cél az, hogy minél újszerűbb és összetettebb feladat formájában nyíljon mód arra, hogy a tanuló egy konkrét írásbeli munka kapcsán az idegen nyelvi tudását fejlessze és alkalmazza.

Az évfolyamdolgozatok bevezetőjeként magyar nyelvű dolgozatok esetében angol vagy német nyelven, idegen nyelvű dolgozatok esetében magyar nyelven rövid tartalmi ismertetőt (recenziót) kell készíteni.

Az évfolyamdolgozatok formai szabályai a következők: a dolgozat mellékletekkel együtt normál sortávolsággal minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű (A4-es papíron); 12 pontos betűmérettel készül (természetesen a címek, jegyzetek, képaláírások ettől eltérhetnek); a margók egységesen 2,5 cm-esek (a kötés miatt a jobb csökkentése mellett a bal növelhető); a telített (nem vonalas) ábrák aránya max. 20% (a színeseké 10%).

2.Az évfolyamdolgozat elkészítéséhez biztosított feltételek

Az évfolyamdolgozat készítői elsőbbséget élveznek a számítógépterem tanórákon kívüli használatakor. Az iskola egyéb technikai eszközeit (pl. video, scanner, mikroszkóp) külön egyeztetéssel ugyancsak igénybe vehetik.

A dolgozat elkészítéséhez ingyenes lehetőséget ad az iskola két nyomtatásra és egy fénymásolásra 20 oldal terjedelemig.

A tanulók különleges indok esetén a konzulens tanár javaslata alapján legfeljebb egy tanítási napon mentesülhetnek az órákon való részvételtől. Ezt a tanulónak kell kérnie az osztályfőnökétől legalább egy héttel korábban a kért tanítási nap pontos megjelölésével. Az osztályfőnöknek és a szaktanároknak vétójoguk van e kérdésben.