Végzőseinknek

Ez a gyűjtemény csak segítség, nem pótolja a hivatalos forrásokból szerzett információt!
Felvételi információk hivatalos forrásai:
felvi
Oktatási Hivatal

Az érettségi vizsgák szabályai a 100/1997-es kormányrendeletben, a vizsgakövetelmények a 40/2002-es OM rendeletben olvashatóak.
A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait a 423/2012-es kormányrendelet tartalmazza.
2017. évi tavaszi érettségi időszak

Jelentkezési határidő: 2017. február 15.
A jelentkezési lapok adminisztációja az előző hetekben történik.


Nyilvánosságra hozott anyagok

tantárgyemelt szintenközépszinten
magyar nyelv és irodalomszóbeli: témakör és tételcímekszóbeli: témakör és tételcímek
matematikaszóbeli: tételcímek, képlettárNINCS
történelemszóbeli: tematikaszóbeli: tematika
élő idegen nyelvNINCSNINCS
informatikagyakorlati vizsga: szoftverlista
szóbeli: témakörök
gyakorlati vizsga: szoftverlista
szóbeli: témakörök megegyezik az Oktatási Hivatal által kiadott témakörökkel
biológiaszóbeli: A) feladat tételeinek címeNINCS
kémiaszóbeli: A és C feladatok témakörei, B feladat kisérleteiszóbeli: témakörök, kísérletek
földrajzszóbeli: témakörökNINCS
fizikaszóbeli: mérések, ehhez szükséges eszközök, tanári instrukciók, balesetvédelemmel kapcsolatos előírások; mérési feladatok elvárt időtartamaszóbeli: témakörök, az elvégzendő vagy ismertetendő kisérletek és egyszerű mérések listája, valamint az ehhez szükséges eszközök
vizuális kultúragyakorlati vizsga: szükséges anyagok és eszközök listája
szóbeli: témakörök
NINCS
testnevelésa gyakorlati vizsga anyaga nyilvánosa gyakorlati vizsga anyaga nyilvánosAz írásbeli vizsgák időpontjai az alábbi táblázatban találhatók.
A kiírt időpont előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni!
Mindenki hozza magával a személyi igazolványát!

magyar nyelv és irodalom2017. május 8., 8.00
matematika2017. május 9. 8:00
történelem2017. május 10. 8:00
angol nyelv2017. május 11. 8:00
német nyelv2017. május 12. 8:00
informatika (emelt)2017. május 15., 8.00
biológia2017. május 16., 8.00
informatika (közép)2017. május 18., 8.00
kémia2017. május 19., 8.00
földrajz2017. május 19., 14.00
fizika2017. május 22., 8.00
vizuális kultúra2017. május 22., 14.00


Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2017. június 8–15-ig lesznek.
Az emelt szintű vizsgák helyszínéről az Oktatási Hivatal értesítést küld.

A középszintű szóbeli vizsgák várható időpontja: 2017. június 19-22-ig.