Felvételi információk
Különbözeti vizsga FELSŐBB (6.-12.) évfolyamra

Jelentkezési lap különbözeti vizsgára letölthető Word DOC és PDF formátumban.

Információk a felvételi eljárás (5. évfolyam) rendjéről (a 2018/2019. tanévre), fontos időpontjairól

A felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint a www.oktatas.hu honlapon olvashatók.

A 2018/19-es tanévben nyolc évfolyamos gimnáziumunkban két általános tanterv szerinti osztály indul. Diákjaink a 0001-es tagozatkódú osztályban első idegen nyelvként angolt, a 0002-es tagozatkódú osztályban első idegen nyelvként németet tanulnak. Javasoljuk, hogy mindkét tagozatra jelentkezzenek.

A felvételivel kapcsolatos első igazgatói tájékoztatót 2017. november 13-án 18 órakor a gimnázium épületében tartjuk.

2017. november 29-én 9 órától ismételten tájékoztatót és bemutató órákkal egybekötött nyílt napot szervezünk.

A felvétel a jelentkezők magas száma miatt a központi, kompetencia-alapú írásbeli vizsga (anyanyelv és matematika), a szóbeli meghallgatás és a korábbi tanulmányi eredmények alapján történik. A szóbeli meghallgatásra az írásbelin legjobban teljesítő 120-130 tanulót hívjuk be.

Az írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető „Tanulói jelentkezési lap” benyújtásával lehet jelentkezni. A kitöltött nyomtatványt a titkárságon 2017. december 8-áig lehet leadni. Kérjük a szülőket, ha sajátos nevelési igényű gyermekük miatt a vizsga szervezését érintően speciális igényük van, ezt a szükséges szakértői véleményekkel együtt a jelentkezéshez csatoltan az iskola igazgatójának írásban jelezzék. A kérelmeket az igazgató a köznevelési törvény 51.§-ában előírtak alapján bírálja el.

Az írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

Az írásbeli felvételi vizsga a gimnázium épületében 2018. január 20-án 10 órakor kezdődik. (A január 25-én 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik előzőleg nekik fel nem róható ok – pl. orvos által igazolt betegség – miatt nem tudtak megjelenni.) A vizsga 2x45 perces központilag összeállított feladatsorból áll. A feladatlapokat (a rajzok kivételével) kék vagy fekete tollal kell kitölteni.

Az írásbeli vizsga eredményét 2018. január 29-én az iskolában lehet megtekinteni, az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb másnap, január 30-án 16 óráig lehet az iskolába benyújtani.

Fontos, hogy a felvételi eljárás során 2018. február 19-éig újabb jelentkezési lapot kell beadni. A jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal honlapján kell kitölteni. Az innen nyomtatott lapokat kell aláírva a gimnáziumba és a hivatalba (Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.) elküldeni.

A szóbeli meghallgatásra behívott tanulókkal 2018. március 2-án és 3-án beszélgetünk el. A behívottak listájáról az írásbeli eredmények és a jelentkezések ismeretében a gimnázium igazgatója dönt. A pótló beszélgetés időpontja március 7. A pontos beosztásról külön értesítést küldünk. A felvételi során igyekszünk oldott légkört kialakítani. A felvételi beszélgetésen elsősorban nem tárgyi tudást, hanem olyan készségeket, képességeket mérünk, amelyek később az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlenek lesznek (például: hangos, értő olvasás, figyelemkoncentráció, logikus gondolkodás).

A gimnáziumba való felvételről a gimnázium igazgatója dönt. A felvételi rangsor kialakításakor az írásbeli vizsgán 100 pontot (70 %), a szóbeli meghallgatáson 35 pontot (25 %), a korábbi tanulmányi eredményekért 7 pontot (5 %) lehet kapni.

A tanulói rangsor megállapításakor pontegyenlőség esetén – a rendeletben meghatározottakon kívül - előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek a testvére a Kempelen Farkas Gimnáziumba jár vagy járt, és azok, akik az írásbeli feladatsorokban rendezettebb külalakkal, jobb helyesírással dolgoztak.

Az ideiglenes eredményeket 2018. március 9-én a gimnázium épületében tesszük közzé.

A fentiek ismeretében a gimnáziumba való felvételről végleges eredmény 2018. április 20-ára várható. A felvételi eljárás eredményéről minden jelentkezőnek írásbeli értesítést küldünk a „Jelentkezési lapon” megjelölt címére.

A jelentkezés elutasítása esetén a szülők a köznevelési törvény alapján jogorvoslattal élhetnek (Nkt. 37.§ (3)).

A felvételi eljárásról más honlapokon

Hivatalos közlemények a felvételiről