Dokumentumok

CSENGETÉSI REND:
1.8:00-8:45
2.8:55-9:40
3.10:00-10:45
4.11:00-11:45
5.12:00-12:45
6.13:15-14:00
7.14:10-14:55

Alapdokumentumaink

Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei

Házirend

régi Pedagógiai program (12. évfolyam)   új Pedagógiai program (5-11. évfolyam)

Az új Pedagógiai program a 2013/2014. tanévtől kezdődően felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

Az egyes tantárgyak tantervei a lenti táblázatban olvashatóak.


Egyéb dokumentumok

A digitális tanrendre vonatkozó adatkezelési tájékoztató és útmutató.

Iskolapszichológusunk szülőknek, illetve diákoknak szóló levele.

Különös közzétételi lista

Közösségi szolgálat

A fenntartó térítési díj rendelete

Étkezés térítési díjak

Befizetési rend
Befizetési napok 2020

kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer


Vizsgák anyaga (csak jelszóval)

jelszó:


Tantárgyak

régi Pedagógiai program új Pedagógiai program segédletek
angol nyelv angol nyelv  
biológia biológia-egészégtan Mura-Mészáros Csaba oldala
Tóth Szilvia oldala
Vaskor Gabriella oldala
ének-zene ének-zene  
  erkölcstan  
ember- és társadalomismeret, etika  
bevezetés a filozófiába    
fizika fizika anyagok fizika vizsgához
anyagok 10.a-nak
földünk és környezetünk földrajz Mura-Mészáros Csaba oldala
9. osztály vizsgatételek, Vaskor Gabriella
  hon- és népismeret hon- és népismeret tételek
informatika informatika info
kémia kémia nyolcadikos vizsga tételek
könyvtár    
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom Szabóné Moncz Éva segédanyagai
matematika matematika hetedikes vizsga
kisérettségi
Dr. Horváth Eszter oldala
Simonné Tatár Zita oldala
mozgókép és médiaismeret    
  művészetek  
német nyelv német nyelv német vizsga anyagai
osztályfőnöki    
rajz és vizuális kultúra vizuális kultúra  
tánc és dráma dráma és tánc  
tanulástechnika tanulástechnika  
társadalomismeret társadalomismeret  
  technika, életvitel és gyakorlat  
természetismeret természetismeret Mura-Mészáros Csaba és Szabó Mónika oldala
testnevelés testnevelés és sport  
történelem történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Pósch László oldala