Hírek : kuratórium

kategóriákat mutat
1 ] [ 2 ] [ 3 ] Új hír írása

kuratórium Jegyzőkönyv 2004.09.22.
JEGYZŐKÖNYV
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriumának 2004. szeptember 13-án megtartott üléséről

Itt megtekinthető
 
kuratórium Pályázatok 2004.09.22.
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA pályázatai itt megtekinthetők
 
kuratórium Pályázat: erdei iskola 2004.03.08.
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
PÁLYÁZATOT HIRDET az erdei iskolában való részvétel támogatására.

A pályázók köre:
a/ A támogatásra pályázni lehet osztályközösségek nevében.
A pályázat feltételei a következők:
- az erdei iskola tervezett programjának rövid ismertetése,
- a tanulói létszám, az időpont, a pénzügyi terv csatolása,
- a támogatás igényének indoklása.

b/ A kuratórium egyéni kérelmeket is elfogad.
A pályázat feltétele ekkor a következők:
- a kérés megindoklása,
- osztályfőnöki támogató javaslat csatolása.


A pályázat benyújtása folyamatos.

Cím:Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány kuratóriuma
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.

 
kuratórium pályázat: külföldi tanulmányút 2004.03.08.
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
PÁLYÁZATOT HIRDET külföldi tanulmányutakon való részvétel támogatására

A pályázati feltételek a következők:
- legalább 4,2-es tanulmányi átlag,
- osztályfőnöki támogatás.

A pályázat tartalmazza:
- a kérelem indoklását,
- az osztályfőnök támogató javaslatát.

A pályázaton egyénileg lehet részt venni.
A kért támogatás összege maximum a részvételi díj fele lehet.

A pályázat benyújtása folyamatos.

Cím:Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány kuratóriuma
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.

 
kuratórium pályázat: nyári tábor 2004.03.08.
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
PÁLYÁZATOT HIRDET nyári táborban való részvétel támogatására

A pályázók köre:

1. Pályázni lehet a táborozni kívánó csoport nevében.

A pályázat feltételei ekkor a következők:
- a tábori program rövid ismertetése,
- a tanulói létszám, az időpont, a pénzügyi terv csatolása,
- a támogatás igényének indoklása.

2. A kuratórium egyéni kérelmeket is elfogad.

A pályázat feltételei ekkor:
- a kérés megindoklása,
- az osztályfőnöki támogatás csatolása.

Az egyéni pályázó a maximális tábori költség 50%-áig kérhet támogatást.

A pályázat benyújtása folyamatos.

Cím:Budafoki Nyolcosztályos Alapítvány kuratóriuma
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.

 
kuratórium pályázat: ösztöndíj 2004.03.08.
A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA
PÁLYÁZATOT HIRDET ösztöndíj nyújtására

A pályázat célja: a kiemelkedő tanulók munkájának elismerése rendszeres pénzösszeg biztosításával a 2003/2004-es tanév második félévében.

A pályázati feltételek a következők:
- csak a 8.-11. évfolyamba járó tanulók pályázhatnak,
- a pályázó 2003/2004-es tanév első félévi tanulmányi átlaga legalább 4,5.
- a pályázat tartalmazza az osztályfőnöki támogatást, amelyet kiegészít az osztályközösség javaslata.

A pályázatnál előnyt jelent:
- a tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel,
- sport, ill. közösségi munka.

A kuratórium tekintettel lesz:
- a pályázók létszámára,
- a szociális háttérre,
- az osztályfőnöki véleményre.

Az elnyert ösztöndíj összege 5000 Ft/hó, amelyet a nyertes pályázó február 1-jétől (visszamenőleg) június 30-ig kap.

A pályázat benyújtásának határideje:március 30. (de legkésőbb a következő kuratóriumi ülés időpontja, ápr. 6.)

Cím: Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány kuratóriuma
1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.

 
kuratórium Adó 1% 2004.02.19.
Tisztelt Asszonyom/Uram!


A budafoki KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM és a "Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány" kuratóriumának nevében szeretnénk arra kérni, hogy - ha nincs másfelé elkötelezve - szíveskedjék alapítványunknak felajánlani személyi jövedelemadójának 1%-át.

A kedvezményezett neve: BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPTVÁNY
A kedvezményezett adószáma: 18230941-1-43
 
kuratórium Kuratóriumi ülés, 2003. december 2 2003.12.15.
JEGYZŐKÖNYV

A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriumának 2003. december 2-ai üléséről

Az ülésen jelen volt a kuratórium 4 tagja: dr. Kárpáti Magdolna, Mészáros Attiláné, Ruskó Józsefné, és Tóth Klára, Póschné Lehotai Erzsébet a kuratórium új tagjelöltje, valamint Bánky Judit igazgató.

- A pedagógusok javaslatára több szülőt kerestünk meg a kuratórium elnöki tisztének betöltésére. Hosszú egyeztetés után Póschné Lehotai Erzsébet vállalta el a feladatot.
- Az alapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe foglalt változatát, a volt elnök lemondó nyilatkozatát és az új elnök elfogadó nyilatkozatát dr. Kárpáti Magdolna benyújtotta a Cégbírósághoz.
- Bánky Judit tájékoztatta a kuratórium tagjait, hogy továbbra is rendben zajlik az Alapítvány pénzügyeinek, számláinak intézése, Bácsujlaki Anett (Jazon Bt.) jól látja el munkáját. Az alapítvány az 1 %-okból 2296104 + 56650 Ft bevételre tett szert.
- A kuratórium döntött arról, hogy a kérések elbírálásának egyértelművé tétele miatt néhány esetben pályázatot fog kiírni (pl. ilyen lesz a külföldi utakra való támogatás is).
- A kuratórium meghatározta és rögzítette önmaga számára az egyes célokra meghatározott maximális összegeket.
- A kuratórium a következőképpen döntött a pályázatokról:
- Burghardtné Nyitrai Róza kérelmét 3 igen, 1 nem szavazattal támogatja, az ausztriai táborba való részvételt 20000 Ft-tal segíti. (45. határozat)
- Kukovecz Györgyné kérelmét 3 igen, 1 nem szavazattal támogatja, az angliai táborba való részvételhez 20000 Ft-tal járul hozzá. (46. határozat) (A kuratórium ilyen kérést az elkövetkezőkben csak a kiírt pályázat megjelenése után tanári javaslattal együtt támogat.)
- Az angliai utazáshoz az angol munkacsoport kérelmét a kuratórium elutasítja. Felajánlja, hogy a kísérő tanár bankszámlájára 100000 Ft-ot az indulás előtt átutal, melyet váratlan probléma esetén számla ellenében lehet felhasználni. (47. határozat)
- Sisak Andrásné bonni cserekapcsolatról szóló kérelmét a kuratórium támogatja, de az összeg megítéléséhez pontosítást kér (hány gyerek költségeit szeretné fedezni, gyerekenként, milyen összeggel). (48. határozat)
- Székely Dóra színházi programját a kuratórium támogatja, a 24400 Ft-ot megítéli. (49. határozat)
- Varga Kriszta kérését a kuratórium támogatja a 10. évfolyam színházlátogatásaira 50000 Ft-ot ítél. (50. határozat)
- Koleszár Krisztina kérését a kuratórium támogatja, a tanulók év végi ajándék könyveinek megvásárlására 60000 Ft-ot javasol. (51. határozat)
- Kertész Éva és Vaskor Gabriella kérését a kuratórium támogatja, a március 15-ei ünnepély megrendezésére 30000 Ft-ot költhetnek a rendezők. (52. határozat)
- Bakó Tünde kérését a kuratórium támogatja, az iskola 15. évfordulójára elkészítendő tablókhoz 16x1500 Ft-tal járul hozzá. (53. határozat)
- Rékasy Csilla és Szabó Mónika kérését a kuratórium támogatja. A karácsonyi ajándékok készítésére 20000 Ft-ot ajánl fel. (54. határozat)
- Pozsonyi Gabriella kérését a kuratórium támogatja, a december 13-i tanári kirándulás buszköltségéhez 30000 Ft-tal járul hozzá. (55. határozat)
- Sisak Andrásné kérését a kuratórium támogatja, a 6.b osztály nyári kirándulását 48000 Ft-tal segíti. (56. határozat)
- Farkas Ágnes kérését a kuratórium támogatja, a színjátszáshoz szükséges padlószőnyeg megvételére 40000 Ft-ot javasol. (57. határozat)
- Szabó Mónika kérését a kuratórium támogatja, a karácsonyi díszekre, ajándékokra 10000 Ft elköltését engedélyezi. (58. határozat)
- Végh Patrícia kérelmét a kuratórium támogatja, a zeneterem díszítéséhez 20000 Ft-tal járul hozzá. (59. határozat)
- Horváth Tamás kérelmét a kuratórium támogatja, a humán fakultáción résztvevő tanulók belépőinek árát, 7800 Ft-ot megítél. (60. határozat)
- Szász Erzsébet kérelmét a kuratórium támogatja, a szalagavató kiadásaihoz 30000 Ft-tal járul hozzá. (61. határozat)

Budapest, 2003.december 4.

 
kuratórium Kuratóriumi ülés 2003. október 8. 2003.12.04.
JEGYZŐKÖNYV

A BUDAFOKI NYOLCÉVFOLYAMOS OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY
kuratóriumának 2003. október 8-ai üléséről

Az ülésen jelen volt a kuratórium 4 tagja: dr. Kárpáti Magdolna, Mészáros Attiláné, Ruskó Klára, és Tóth Klára, valamint Bánky Judit igazgatónő, vendégként Pálfi Szabolcs (9. osztályos tanuló) édesanyja.

- Bánky Judit tájékoztatott, hogy továbbra is rendben zajlik az Alapítvány pénzügyeinek, számláinak intézése, Bácsujlaki Anett (Jazon Bt.) jól látja el munkáját. Az alapítvány könyvelése 1.178.121 Ft egyenleget mutat, melyből 900.000 Ft-ot október 15-ig el kell költeni.
- A kuratórium döntött több pályázatról:
- Békefi Gábor klímaberendezés megvételét javasolta, melyre a kuratórium 130.000 Ft-ot szavazott meg. (26. határozat)
- Mura Mészáros Csaba a kerékpártúrát Bükk-Aggtelekre szervezte, melyhez 60.000 Ft támogatást kér. A kuratórium egyhangúlag a kért összeget megszavazta. (27. határozat)
- Lauthné Url Csilla munkaközösség vezető 41.844 Ft-os német nyelvű segédeszközökre benyújtott pályázatát támogatjuk. (28. határozat)
- Koleszár Krisztina könyvtáros a könyvtári fejlesztésre 400.000 Ft támogatást kért, melyet a kuratórium javasol megadni. (29. határozat)
- Igaz Ágnes munkaközösség vezető angol nyelvkönyvekre 38.000 Ft alapítványi támogatást kért. A kérést a kuratórium támogatja. (30. határozat)
- Rékasy Csilla matematika munkaközösség vezető 5.500 Ft-os CD-ROOM vásárlását a kuratóium támogatja. (31. határozat)
- Mura Mészáros Csaba kérésére a National Geografic folyóirat megvételét 9.000 Ft-ért a kuratóium támogatja. (32. határozat)
- Lecza Attila volt kempelenes diák kérését, mely a filmklubban vetítendő filmek kölcsönzését kéri, a kuratórium 8.000 Ft-tal támogatja. (33. határozat)
- Rékasy Csilla matematika munkaközösség vezető kérésére a kuratórium a Varga Tamás matematikai verseny nevezési díját, 1.600 Ft-ot megítéli. (34. határozat)
- Rékasy Csilla a diákok mikulási ajándékaira 70.000 Ft támogatást kér, mellyel a kuratórium egyetért. (35. határozat)
- Rakota Ilona matematika tanár továbbképzését 5.200 Ft összegben az alapítvány kuratóriuma javasolja. (36. határozat)
- Székely Dóra magyar tanár színház látogatására a kuratórium 24.400 Ft összegű támogatást ad. (37. határozat.)
- Szabó Mónika szabadidő szervező kérését a kuratórium támogatja, kézműves szakköre 20.000 Ft anyagvásárlást engedélyezve. (38. határozat)
- Mura Mészáros Csaba kosárlabdák vásárlására beadott kérelmét a kuratórium nem támogatja. (39. határozat)
- Bánky Judit igazgató kérését, osztályonként 5.000 Ft, munkacsoportonként 3.000 Ft dekorációs anyag vásárlására támogatja. Elszámolási határidő: 2003. november 15. (40. határozat)
- Karsza Andrea 11. osztályos tanuló kérését, miszerint a tavaszi streeballra 90.000 Ft-ot szeretnének kérni a kuratórium támogatja, az összeget a jövő évi keretből biztosítja. (41. határozat)
- Mura Mészáros Csaba téli tábor támogatásához való kérelmét a kuratórium támogatja, tanulónként 2.000 Ft összeget javasol. (42. határozat)
- Mura Mészáros Csaba sátor vásárlásra beadott kérelmét a kuratórium 36.000 Ft-tal támogatja. (43. határozat)
- Gálné Országh Mária szülő kérelmét, melyben gyermekeinek a levelezős versenyen való részvételi díj megtérítését kéri, a kuratórium támogatja, a megítélt összeg 7.100 Ft. (44. határozat)
- 2003. évben az 1 %-ból 2.296.104 Ft érkezett az alapítványhoz.
- Az elmúlt évi adóbevallást az APEH elfogadta, így a fenti összeg remélhetőleg a számlán nemsokára megjelenik.
- A kuratórium következő ülése december 2-án ,18 órakor lesz.

 
1 ] [ 2 ] [ 3 ] Új hír írása