Hírek : felvételi információk

kategóriákat mutat

felvételi információk Írásbeli felvételi vizsga a leendő ötödikeseknek 2016.01.05.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2016. január 16-án, szombaton 10 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. (A január 21-én, csütörtökön 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak.)

Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A felvételi vizsga feladatlapjai és a javítási-értékelési útmutatók 2016. január 16-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Az írásbeli vizsga eredményét 2016. január 25-én az iskolában lehet megtekinteni, az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb másnap, január 26-án 16 óráig lehet az iskolába benyújtani.

Békefi Gábor igazgató


 
felvételi információk A központi írásbeli vizsga eredményeinek megtekintése 2015.01.21.

A Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkezett kisfelvételizők szülei 2015. január 26-án 8 órától 16 óráig tekinthetik meg gyermekük írásbeli vizsgájának eredményét az iskolában. Az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb másnap, január 27-én 16 óráig lehet az iskolában benyújtani.


 
felvételi információk Írásbeli felvételi vizsga a leendő ötödikeseknek 2015.01.12.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2015. január 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. (A január 22-én, csütörtökön 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak.)

Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlap kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A felvételi vizsga feladatlapjai és a javítási-értékelési útmutatók 2015. január 17-én 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Az írásbeli vizsga eredményét 2015. január 26-án az iskolában lehet megtekinteni, az eredményről szóló hivatalos igazolást is ekkor adjuk át. A dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket is ezen a napon, de legkésőbb másnap, január 27-én 16 óráig lehet az iskolába benyújtani.


 
felvételi információk Írásbeli felvételi vizsga a leendő ötödikeseknek 2014.01.09.

Ismételten felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2014. január 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. (A január 23-án 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak.)

Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. A feladatokat tollal kell elkészíteni. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgával és az azt követő teendőkkel kapcsolatos részleteket itt olvashatják.


 
felvételi információk Írásbeli felvételi vizsga a leendő ötödikeseknek 2013.01.14.

Ismételten felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2013. január 18-án 14 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk. (A január 24-én 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak.)

Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek diákigazolványt hozzanak magukkal. A feladatokat tollal kell elkészíteni. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A vizsgával és az azt követő teendőkkel kapcsolatos részleteket itt olvashatják.


 
felvételi információk Írásbeli felvételi vizsga a leendő ötödikesek számára 2012.01.17.

Írásbeli felvételi vizsga 

 

Ismételten felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy a Kempelen Farkas Gimnáziumba jelentkező negyedikesek írásbeli felvételi vizsgája a gimnázium épületében 2012. január 20-án 14 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.

Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek tollat és diákigazolványt hozzanak magukkal.  

 

Az írásbeli vizsgákkal kapcsolatos szervezési információk     

 

A felvételi írásbeli vizsgát a gyerekek a második emeleten írják. Kérjük, hogy a gyerekek érkezési sorrendben üljenek be a termekbe (külön ülésrendet nem készítettünk).    

A vizsga zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük Önöket, hogy a második emeletet legkésőbb 1345-kor hagyják el. A vizsga egész időtartama alatt kérjük, hogy a szülők ezen az emeleten ne tartózkodjanak. Várakozni a földszinti ebédlőben lehet. 

A vizsga kb. 16 órakor fejeződik be. 

 

Tájékoztató az írásbeli vizsgát követő fontos teendőkről

 

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítókulcsai 2012. január 20-án 17 órától a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetők. Az írásbeli vizsga eredményét 2012. február 9-én (csütörtök) az első emeleten található tanári melletti faliújságon függesztjük ki (korábban nem tudunk felvilágosítást adni). Az eredményről szóló „Értékelő lapot” is ekkortól tudjuk átadni. Ez a lista csak a nálunk írt felvételi dolgozatokat tartalmazza. A máshol írt dolgozatok a végleges írásbeli sorrendet jelentősen befolyásolhatják. 

A kiértékelt feladatlapokat szintén ezen a napon 8 órától 16 óráig lehet az iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon megtekinteni. Szükség esetén a szülő kérésére – saját költségére – fénymásolatot készítünk a dolgozatokról. A megtekintés után a szülők legkésőbb a következő munkanap, azaz február 10-én 16 óráig tehetnek írásbeli észrevételt az értékeléssel kapcsolatban. Jogorvoslatra a megadott határidő után a gimnáziumban nincs lehetőség. 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy amint azt a tájékoztatókon is elmondtuk, az írásbeli vizsgát követően két fontos teendőjük van: A Kempelen Farkas Gimnáziumba egy újabb „Jelentkezési lap”-ot kell beadni. A jelentkezési lapon a 01-es kód az első idegen nyelvként angol, a 02-es kód a német nyelvet tanuló osztályt jelenti. Ha mindkét osztályba kíván jelentkezni, akkor mindkét kódot az Ön által kívánt sorrendben írja fel. Kérjük, hogy csatolják gyermekük 3. év végi bizonyítványát és a 4. félévi értesítőjét (másolatban).-        Emellett ki kell tölteni a „TANULÓI ADATLAP”-ot is, melyben Önök jelzik a megpályázott iskolák sorrendjét a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf.: 694).A jelentkezési lapot legkésőbb február 17-éig kell az iskolában leadni, az adatlapot pedig Önöknek kell Győrbe elküldeni (lehetőleg ajánlott levélben). 

 

A szóbeli meghallgatásra 2012. március 2-án és 3-án kerül sor. A pontos beosztásról és a tudnivalókról mindenkinek levelet küldünk. Ha ezt a levelet február 27-éig nem kapják meg, kérjük, hogy a beosztásról a gimnázium titkárságán (( 06/20-279-67-80 vagy 06/1-36-22-114) érdeklődjenek. 

Az ideiglenes felvételi eredményeket 2012. március 12-én függesztjük ki a gimnázium első emeleti hirdetőtáblájára. A felvételi eljárás végleges eredménye 2012. április 25-ére várható. 

 

Köszönöm a felvételi eljárás során a tisztelt szülők együttműködését. Gyermekeiknek sok sikert, szép szereplést kívánok.  

  

 Bánky Judit igazgató

 

 

 


 
felvételi információk Lezajlott a szóbeli felvételi vizsga 2011.03.08.
A szóbeli kisfelvételik rendben lezajlottak március 4-5-én. Köszönjük a bizottságok tagjainak a kimerítő munkát! A felvettek névsorát (64 fő) március 11-én, pénteken kifüggesztjük.
 
felvételi információk Központi írásbeli felvételi vizsga 2010.01.13.
Az írásbeli felvételi vizsga a gimnázium épületében 2010. január 22-én 14 órakor kezdődik. A vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk.
Kérjük a szülőket, hogy az ültetés miatt gyermekükkel legalább 20 perccel korábban érkezzenek meg. Kérjük, hogy a gyerekek tollat és diákigazolványt hozzanak magukkal.
Az írásbeli vizsgát követő teendőkről az ezen a napon az iskolában kifüggesztett tájékoztatókon ismét olvashatnak. Köszönjük együttműködésüket.
Bánky Judit igazgató
 
felvételi információk Nyílt nap 2009.11.30.
Szeretettel várjuk 2009. december 9-én a negyedikes gyermekeket és szüleiket nyílt napunkra. A program 9 órakor igazgatói tájékoztatóval kezdődik, ezt követően délig bemutatóórák lesznek. Az írásbeli vizsgára való jelentkezési lapokat ezen a napon is le lehet adni.
Szabóné Moncz Éva, igazgatóhelyettes
 
felvételi információk Felvételi tájékoztató a 2010/11-es tanévre 2009.11.11.
Meghívó a Kempelen Farkas Gimnázium felvételi tájékoztatójára

Sok szeretettel várjuk a negyedik osztályos diákok szüleit 2009. november 16-án, hétfőn a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő felvételi tájékoztatóra. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolc évfolyamos gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről, szülői feladatokról. A bemutatóórákkal egybekötött nyílt napunk 2009. december 9-én, szerdán lesz.

Ezúton hívjuk fel a felsőbb évfolyamos, elsősorban a pályaválasztás előtt álló, jó képességű nyolcadikos diákok szüleinek figyelmét arra, hogy különbözeti vizsgával a gimnázium felsőbb évfolyamainak osztályaiba is veszünk fel diákokat. A különbözeti vizsgáról a gimnázium titkárságán személyesen lehet érdeklődni.

(1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11.; T:36-22-114)

Bánky Judit igazgató