Hírek : iskolavezetés információi

kategóriákat mutat
1 ] [ 10 ] [ 20 ] .. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Új hír írása

iskolavezetés információi Személyiségpszichológiai vizsgálat 2005.02.11.
Kedves Szülő!


A teljesítmény centrikus szemlélet, a felfokozott verseny mind inkább beköltözik gyermekeink hétköznapjába, ennek mi szülők is tanúi vagyunk. A sikerélményhez jutás – ami mindenki számára nagyon fontos - egyre több időt és energiát igényel a gyermek (és a szülő) részéről, különösen, ha a pályaválasztás során nem olyan területen próbálkozik majd, ahol a képességei szerint a legnagyobb eséllyel "állhat rajthoz".

Fontos tehát, hogy tudjuk: miben tehetséges a gyerek, mire érdemes építeni. (Ennek megítélésében a teljesítmény mérésére szolgáló iskolai osztályzatot, csak mint egy tényezőt érdemes figyelembe venni : a rossz jegy nem feltétlenül jelenti a képességek hiányát, mint ahogy a jó jegy sem annak meglétét).

Minél korábban hozunk életünkben rossz döntést, a későbbiekben annál nehezebb kiköszörülni azt. Ha pályaválasztása rossz irányba indul, később egyre nehezebb korrigálni és olyan szakirányba elindulni, ami tehetségéhez, intelligenciájához legjobban illeszkedik.

Pszichológusokból, munkapszichológusokból, tehetségfejlesztési egyetemi diplomával rendelkező gyakorló tanárokból álló munkaközösségünk segítséget kínál Önnek, egy a gyerek életkorához illeszkedő írásbeli felmérés formájában.
A felmérés tartalmaz intelligencia tesztet, személyiség tesztet továbbá tehetség és képesség fő komponenseinek értékelését.
A felmérésre tanórán kívül kerül sor, az iskola épületében. Majd egy hétre rá személyes konzultációs lehetőség nyílik, hogy munkatársainkkal elbeszélgessenek, tanácsot kapjanak, a gyerekeik pályaválasztását, képességeit érintő kérdésekben. Vagy postai úton kapják meg személyre szóló, összesített értékelést

A felmérésnek célja, hogy a lehető legmegfelelőbb pályát válasszon magának a diák, továbbá a magyarországi viszonylatokra honosított tesztek eredményei országos összehasonlíthatóságot tesznek lehetővé gyereke számára, mind személyiségpszichológiai oldalról, mind a képességek, intelligencia részéről.

Amennyiben a fentiek alapján úgy gondolja, hogy gyermeke jövőjével kapcsolatos döntésük meghozatalához jó hasznát veheti a felmérésnek, és elfogadja az ötezer (bruttó hatezer-kettőszázötven) forintos írásbeli, és nyolcezer (bruttó tízezer) forintos írásos és személyes konzultációs szakértői díjat (amit a felmérés előtt veszünk át) kérjük jelezze a gyermeke osztályfőnökének vagy figyelje a tájékoztatót a felmérés időpontjáról.


Jakab Hilda
Okleveles pszichológus
06203290533

Bai Katalin
Okleveles tehetségfejlesztő
06703679190
 
iskolavezetés információi Új házirend 2005.01.31.
Iskolánk új házirendje itt megtekinthető
 
iskolavezetés információi Szalagavató 2004.09.29.
A 12. évfolyam szalagavató bálját 2005. január 25-én, szombaton 18 órától tartjuk az újonnan átadott Dél-budai Kulturális és Szabadidőközpont Szíháztermében (1222 Budapest, Nagytétényi út 31-33.).
 
iskolavezetés információi Felvételi tájékoztató 2004.09.17.
Sok szeretettel várom a negyedik osztályosokat és szüleiket 2004. november 22-én a gimnázium épületében 18 órakor kezdődő felvételi tájékoztatón. A megbeszélésen részletes tájékoztatást adunk nyolcosztályos gimnáziumunk programjáról, a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről, szülői feladatokról.

Bánky Judit
igazgató
 
iskolavezetés információi Embereket várunk bontani 2004.07.20.
Július 31.-én, szombaton 9 órától az iskolában bontási munkára várunk minden kedves dolgos embert. Hozzál magaddal falbontó eszközt!
 
iskolavezetés információi A 2003/2004 tanévben kitűnők 2004.06.24.
Kempelen díjasok:

Karsza Andrea 11.a
Kisfalusi Dorottya 11.b
Janzsó Dóra 10.a
Juhász Gergely 9.a
Klein Rita 9.b
Pósch Dániel 8.a
Pipek Orsolya 7.a

Kitűnők:

Bagyinszki Dóra 5.a
Csordás Dóra 5.a
Gráf Dóra 5.a
Kim Donát 5.a
Müller Tímea 5.a
Nguyen Doris Tu Anh 5.a
Pósch Orsolya 5.a
Varga Márton 5.a
Vymeták Zita 5.a
Limbek Zsófia 5.b
Erlich Péter 6.a
Grábits András 6.a
Karsay Krisztina 6.a
Major Eszter 6.a
Mayer Csilla 6.a
Séra Mihály 6.a
Somlói Dorottya 6.a
Tóth Nikolett 6.a
Gál Zsolt 6.b
Pipek Orsolya 7.a
Hesz Nóra Zsuzsanna 7.b
Naszádi Kata 7.b
Horváth Roland 8.a
Karácsonyi Gabriella 8.a
Pósch Dániel 8.a
Séra Eszter 8.a
Huszka Gergely 8.b
Bagdy Eszter 9.a
Juhász Gergely 9.a
Jusztin Emese 9.a
Kerekes Dóra 9.a
Orbán Vanda 9.a
Karsza Judit 9.b
Klein Rita 9.b
Bebiák Emőke 10.a
Egressy Natália 10.a
Janzsó Dóra 10.a
Parti Zsófia 10.a
Gémes Blanka 10.b
Misnyovszki András 10.b
Ruskó Zsófia 10.b
Karsza Andrea 11.a
Jánosi Attila 11.b
Kisfalusi Dorottya 11.b
Marschal Viktória 11.b
Balogh Júlia 12.a
Gál Zsuzsanna 12.a
Tabi Andrea 12.a

Érettségin kitűnők

Balogh Júlia 12.a
Gergely Magda 12.a
Szabó Szűcs Anna 12.a
Tabi Andrea 12.a

Kisérettségin kitűnők

Bebiák Emőke 10.a
Borsos Judit 10.a
Egressy Natália 10.a
Janzsó Dóra 10.a
Nagy Dániel 10.a
Parti Zsófia 10.a
Berta Nóra 10.b
Gémes Blanka 10.b
Misnyovszki András 10.b 
iskolavezetés információi 2003/2004 első félév statisztikák 2004.02.09.
A mellékelt képeken a 2003/2004 tanév első félévének néhány grafikonja látható:
- Az iskola tanulmányi átlaga
- Osztályok sorrendje tanulmányi átlaguk szerint
- Tantárgyak sorrendje tanulmányi átlaguk szerint
- Jegyek eloszlása
iskolaátlag osztályok sorrendje tantárgyak sorrendje További képek
 
iskolavezetés információi Szülők fóruma 2004.02.03.
2004. február 2-án az esti szülői értekezleteket ismét szülői fórum előzte meg. Az iskolaszék által összehívott rendezvényen az osztályokat képviselő szülők közösen vitathatták meg az őket leginkább érdeklő kérdéseket,közvetlenül fordulhattak kérdéseikkel, javaslataikkal a gimnázium igazgatónőjéhez. Sajnos egyes osztályok nem éltek a szülői képviselet lehetőségével, ezért ezúton is szeretnénk mindenkit arra ösztönözni, hogy éljen a következő, szeptemberi szülői értekezletet megelőző szülői fórum lehetőségével.
 
iskolavezetés információi Téli szünet 2003.12.17.
A téli szünet 2003. december 20-ától 2004. január 4-éig tart. Az első tanítási nap 2004. január 5-én, hétfőn lesz. Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánunk!
 
iskolavezetés információi Évfolyamdolgozati témák 2003.09.22.
Történelem

1. A kelták
2. Artur és a britek
3. A vikingek
4. Dél-Amerika ősi civilizációi (egy szabadon választott indián kultúra bemutatása)
5. A Szent Korona története
6. Ferencesek és domonkosok Magyarországon a XIII. században
7. Lovagok, lovagrendek
8. Ünnepek és hétköznapok a középkori Budán
9. Nő a reneszánszban
10. Károly Róbert, az országépítő uralkodó
11. Luxemburgi Zsigmond útja a császári trónig
12. Boszorkányüldözések a középkorban
13. A magyarok származásáról szóló elméletek
14. A kálvini reformáció kialakulása, tanításai
15. Talleyrand, a politikus
16. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egy vagy több csatájának részletes bemutatása

OKTV-témák:

1. Háború és mindennapok a tizenöt éves háború idején
2. Deák Ferenc politikai írásai az alkotmányosság visszaállítására
3. A középfokú nőképzés lakóhelyemen (városomban) a dualizmus korában

Matematika

Nagy Emese:
1. Érdekességek egy évszámról (2004)

Rékasy Csilla:
2. A Pithagorasz-tétel bizonyításai

Simonné Tatár Zita:
3. A Pithagorasz-tétel bizonyításai
4. Számrendszerünk története

Rakota Ilona:
1. Játékelmélet (érdekes feladatok, felhasználás, matematikai háttér)
2. Komplex számok
3. Nem euklidészi geometria (kialakulása, szükségessége, ábrázolása)

Magyar nyelv és irodalom

Cselényi Péter:
9. évfolyam:
1. A magyar barokk emlékirat-irodalom nagyja, Bethlen Kata munkássága
2. Goethe és Schiller - híres irodalmi barátság egy irodalmi aranykorban
3. Commedie Francais - Moliere pályaíve és sikere a csúcson
4. Kalevala - egy nép lelkisége a mítoszok tükrében
11. évfolyam:
1. Az ember tragédiája színpadon - az eltérő korok, az eltérő bemutatók tanulságai
2. Ady, az ember portréja - publicisztikai írásai alapján
3. Bródy Rembrandt-novellaciklusának értékei
4. Füst Milán, a prózaíró

Felföldiné Székely Dóra (11. évfolyam):
1. A verses regény műfaja Byron és Puskin művei alapján
2. Egy szabadon választott motívum elemzése Gabriel Garcia Marquez prózájában
3. Mikes Kelemen: Törökországi levelek - műfaji és stíluselemzés
4. Információs társadalmunk köznapi és írott közleményeinek szövegtani elemzése

Szabóné Moncz Éva (11. évfolyam):
1. Az obiugor népek kultúrája
2. A kert motívum szimbolikája irodalmi alkotásokban
3. A látszat és az illúziók összeomlása mint a drámai cselekmény meghatározó eleme (Ibsen egy-két drámájában)
4. A kiszolgáltatottság és a lelki torzulás ábrázolásának eszközei a XIX. századi orosz epikában

Fizika

Dezamicsné Babich Gertrúd:
1. Játék és a fizika kapcsolata
2. A hologram
3. A főzés fizikája
4. Fraktálok és kapcsolatuk a fizikával
5. A relativitáselmélet kialakulása, alapjai és szerepe a modern fizikában

Németh Mihály:
1. A közúti balesetek fizikája
2. A televíziózás kezdetei

Angol nyelv

Felföldiné Székely Dóra:
1. Animal Idioms - Állatos szólások (összehasonlító elemzés)
2. Translation from English into Hungarian

Nábrády Júlia:
1. The British Royal Family

Igaz Ágnes:
1. Translation of an English short story into Hungarian
2. The history and description of a traditional English game, sport
3. British holidays, traditions, customs, peculiarities

Lindmayerné Rabi Márta:
1. The Brontes
2. The Irish Problem
3. Translation of a short story into Hungarian

Német nyelv

Bakó Tünde:
1. Die Webseite des Kempelen Farkas Gymnasiums (Porträt von Kempelen Farkas, die Geschichte des Gymnasiums)
2. Leben und Werk von Albert Einstein

Lauthné Url Csilla:
1. Leben und Werk von Imre Kertész
2. Das Herrscherhaus Habsburg (Maria Theresia...)
3. Die Geschichte der Stephanskirche in Wien
4. Die Geschichte des Formel 1.
5. Übersetzung einer frei gewählten Novelle (aus dem Deutschen ins Ungarische), noch nicht übersetzt
6. Übersetzung eines deutschen Märchens, (aus dem Deutschen ins Ungarische), noch nicht übersetzt

Lichtenberger Krisztina:
1. Stadtrundfahrt in Budapest
2. Eine berühmte deutsche Persönlichket (Leben und Werk)

Pozsonyi Gabriella:
1. Die Geschichte der EU
2. Leben und Werk von Friedrich Gauss

Sisak Andrésné:
Nürnberg - die Gesichter einer deutschen Stadt
Die großen Persönlichkeiten der deutschen renaissance
Hermann Hesse - Lebenslauf und „dein Lieblings - Hesse”

Információtechnika

Juhász Attila:
1. A számítástechnika és a Forma 1 világának kapcsolata
2. A világhálót lebénító vírusok
3. A modern számítógépek kialakulása

Prim András:
1. Szabad szoftverek
2. A web, mint nyitott rendszer
Azaz van-e két gép, melyen ugyanúgy néz ki egy weboldal?

Békefi Gábor:
1. A gimnáziumot kiszolgáló adatbázis tervének elkészítése
2. Osztály honlap készítése

Művészettörténet

Berei Zoltán (9. évfolyam):
1. Magyar fotográfusok
2. Színelméletek
3. Szimmetria-aszimmetria

Pállay József (11. évf.):
1. Leonardo da Vinci a feltaláló, polihosztor és művész helye, szerepe a reneszánsz korában
2. Vincent van Gogh élete, hitvallása miként tükröződik műveiben?

Testnevelés

Kertész Éva:
1. A Budafoki Kosárlabda Klub felnőtt férfi csapatának mérkőzés-elemzése
2. Egy szabadon választott atlétikai versenyszám technikai leírása, a mozgás során létrejövő izomműködés bemutatása
3. A Forma I. története
4. A BMX kerékpározás

Varga Lóránt:
1. Az ókori olimpiák kialakulásának története
2. A maratoni futás kialakulásának története kialakulásától napjainkig
3. A torna története

Ének-zene, zenetörténet

Végh Patrícia:
1. Erkel Ferenc és a magyar nemzeti opera
2. A tavasz témakör a zenében
3. Schubert, a dal mestere
4. Táncok a zenében

Biológia

Vaskor Gabriella, Mura-Mészáros Csaba, Sebő Péter:
1. A növényi sejtfal és sejthártya felépítése és működése (SP)
2. A fotoszintézis (SP)
3. Az egyedfejlődés (SP)
4. Az ember evolúciója (SP)
5. Egy szabadon választott növény vagy állatcsoport, növény vagy állatfaj, fajta bemutatása (VG, SP)
(a rendszertani helye törzsfejlődés szempontjából, testfelépítése, szervezeti működése, érdekessége, sajátosságai, földrajzi elterjedése, veszélyeztetettsége, formai követelmények: saját készítésű ábrák, fényképek, a választott állat viselkedésének a megfigyelése, leírása)
6. Egy szabadon választott növényi szerv vagy állati, emberi szerv, szervrendszer bemutatása (VG, SP)
(a szerv v. szervrendszer szöveti felépítése, élettani működése, szabályozása, betegségei, kóros elváltozásai, ezek gyógyítása, kutatóinak munkássága, formai követelmények:saját készítésű ábrák, fényképek, táblázatok)
7. A biológiai evolúció elméletei (SP)
8. Teilhard de Chardin, egy jezsuita paleontológus (SP)
9. A mikroszkóp (SP)
10. Kemoreceptorok az állatvilágban (SP)
11. A Tropicarium édesvízi akváriumai (SP)
12. Extrém környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás az élővilágban (SP)
13. Húsevő növények (MMCs, SP)
14. Egy választott természetvédelmi terület, táj, park bemutatása (VG, SP)
(földrajzi elhelyezkedése, földtani felépítettsége, formakincse, éghajlata, vízrajza, talaja, élővilága, védett értékei, védelmének története, formai követelmények: diagrammok, saját készítésű térképek, táblázatok, képek, fotók, ábrák)

Földrajz
Vaskor Gabriella, Mura-Mészáros Csaba, Szász Erzsébet:
1. Egy hazai kistáj komplex természetföldrajzi jellemzése (VG)
(földrajzi elhelyezkedése, földtani felépítettsége, formakincse, éghajlata, vízrajza, talaja, élővilága, formai követelmények: diagrammok, saját készítésű térképek, táblázatok, képek, fotók, ábrák)
2. Veszélyben a Földünk (VG)
(levegő, víz, talaj, élővilág, formai követelmények: diagrammok, saját készítésű térképek, táblázatok, képek, fotók, ábrák)
3. Megújuló természeti erőforrások (VG)
(hazai vonatkozások, történeti áttekintés, távlati lehetőségek, formai követelmények: diagrammok, saját készítésű térképek, táblázatok, képek, fotók, ábrák)
4. Egy hazai kistáj komplex társadalomföldrajzi jellemzése (VG)
(földrajzi elhelyezkedése, népessége, nemzetiségi összetétele, természetföldrajzi tényezők, szerepe a gazdasági életének alakulásában (településföldrajza, ipara, mezőgazdasága, szolgáltató ipara) formai követelmények: diagrammok, saját készítésű térképek, táblázatok, képek, fotók, ábrák)
5. Grönland (MMCs)
6. Egy szabadon választott ország (pl. egy miniállam, afrikai ország) természeti és gazdasági földrajza (SzE)
7. Tisza (SzE)
8. Integrációs törekvések Európában (SzE)
9. Híres magyar Afrika-kutatók életútja, munkássága (SzE)
10. Az Európai Unió regionális politikája (SzE)
11. Franciaország és a volt francia gyarmatok függetlenedése és jelenlegi gazdasági élete (SzE)

OKTV-témák:
1. Nagy-Britannia gazdaságának alakulása (a "világ műhelye", kereskedője, gyarmattartója, a tengerek ura stb. - gazdasága egykor és ma)
2. Városom népességének alakulása a XX. század közepétől napjainkig
3. A nemzetiségek számának és helyzetének alakulása Magyarországon a II. világháború után
4. A Kárpát-medence egyik érctelepének részletes elemzése, ismertetése


Kémia
Fernengel András, Sebő Péter:
1. Az alumínium
2. A légkörszennyezés és következményei
3. Az atomelmélet
4. Az újkori kémia kezdete (Lavoisier munkássága)
5. Egy szabadon választott elem, vagy vegyületcsoport (kén, halogének, alkoholok, éterek, rovarölőszerek, mosószerek, gyógyszerek stb.) bemutatása
6. A kémiai egyensúly
7. Kémiai ingerületátvitel az idegrendszerben
8. Műanyagok
9. Alfred Nobel munkássága
10. Polányi Mihály
11. Hogyan fejlődik a tudomány? (A kémia, biológia vagy fizikatörténet valamely részterületének bemutatásával)
12. A csernobili reaktorbaleset és hosszútávú következményei

 
1 ] [ 10 ] [ 20 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Új hír írása