Hírek : iskolavezetés információi

kategóriákat mutat
1 ] [ 10 ] .. [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] .. [ 30 ] [ 31 ] Új hír írása

iskolavezetés információi Szülői bál 2012.02.21.

Köszönjük mindazok támogatását, akik eljöttek a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban bemutatott ünnepi műsorra, alapítványi bálra. Reméljük, hogy a szervező tanárok és a fellépő diákok munkájának köszönhetően mindannyian jól érezték magukat azok, akik velünk töltötték ezt a szép estét.

Külön köszönjük a szülőkből alakult lelkes szervezőbizottságnak az előkészületekben és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget. Köszönjük az adományozók felajánlásait is, akik finom italokkal, süteményekkel és tombolával járultak hozzá az est kellemes hangulatához.

A bál teljes bevétele az iskolai alapítvány forrásait növeli, ami a pályázati rendszer segítségével a diákok támogatásának lehetőségeit bővíti.

 

Budapest, 2012. február 21.

 

Bánky Judit

  igazgató


 
iskolavezetés információi Szülői bál 2012.02.14.

Tisztelt Szülők!

 

Az Iskolaszék szülői oldalának kezdeményezésére 2012. február 18-án ismét szülői bált tartunk.

Az elmúlt évek báljai nemcsak azért voltak sikeresek, mert kellemes estéket tölthettünk el együtt, hanem azért is, mert a befolyt támogatásokból az alapítvány forrásait jelentősen tudtuk gyarapítani.

A korábbi hagyományokat és célkitűzéseket továbbra is szeretnénk megtartani. Az est a diákok által adott műsorral kezdődik, ezt a szülők és tanárok számára is kötetlen beszélgetést biztosító bál követi.

A rendezvényre háromféle jegy vásárolható: támogatói jegy, a műsorra szóló jegy, a műsorra és a szülői bálra szóló jegy. A jegyek Békefi Gábor tanár úrnál már megvásárolhatók.

A szervezők szívesen fogadnak egyéb felajánlásokat is (pl. tombolatárgyakat). 

 

Budapest, 2012. január 27.  


 
iskolavezetés információi Irodalmi teaház 2012.02.13.
 „- Én is teázom, kedvesem... -
mondom lágyan és kedvesen.
A húnyt parázsnak lángja támad.
És felakasztom csendesen
kék sapkád mellé a fogasra
fénylő, mennyei glóriámat.”
(Dsida Jenő: Esti teázás)

 

A 11. évfolyam egyik projektmunkájának jóvoltából a gimnázium ebédlőjében egy igazi irodalmi teaház vendégei lehettünk február 10-én, pénteken délután. A kedves vendéglátás a régi kávéházak meleg hangulatát idézte. A kiváló sütemények, teák mellett diákok tolmácsolásában élvezhettük a számukra legkedvesebb Dsida-verseket. A felolvasásokat élő zene és vetítés kötötte össze.

Köszönjük ezt a kötetlen beszélgetésnek is teret biztosító kellemes programot a vendéglátóknak, Bertalan Noéminek, Horváth Dorottyának és Maruzs Anitának, valamint a projekt konzulensének, Asboltné Czapári Beáta tanárnőnek.

 


 
iskolavezetés információi A kisfelvételi írásbeli vizsga eredményei 2012.02.08.
Tisztelt Szülők! 

A kisfelvételi írásbeli eredményeit 2012. február 9-én, csütörtökön reggel tesszük ki a gyerekek OM azonosítójával az iskola épületében, emellett az eredmények az azonosítóval a honlapon is olvashatók lesznek.

 

A kiértékelt feladatlapokat szintén ezen a napon, azaz csütörtökön 8 órától 16 óráig az iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon is meg lehet tekinteni. Szükség esetén a szülő kérésére – saját költségére – fénymásolatot készítünk a dolgozatokról. Kérdéseiket szívesen megválaszolják a szaktanárok, az indokolt korrekcióra is ekkor van lehetőség.

 

A megtekintés után a szülők legkésőbb a következő munkanap, azaz február 10-én 16 óráig tehetnek írásbeli észrevételt az értékeléssel kapcsolatban. Jogorvoslatra a megadott határidő után nincs lehetőség.

 

Fontos teendők február 17-éig 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy amint azt a tájékoztatókon is elmondtuk, az írásbeli vizsgát követően két fontos teendőjük van:

-        A Kempelen Farkas Gimnáziumba egy újabb „Jelentkezési lap”-ot kell beadni. A jelentkezési lapon a 01-es kód az első idegen nyelvként angol, a 02-es kód a német nyelvet tanuló osztályt jelenti. Ha mindkét osztályba kívánják jelentkeztetni gyermeküket, akkor a kódokat az Önök által kívánt sorrendben írják fel. Kérjük, hogy csatolják gyermekük 3. év végi bizonyítványát és a 4. félévi értesítőjét (másolatban). Kérjük, hogy akik másik iskolában írták a felvételit, az Értékelő lapot is mellékeljék.

-        Emellett ki kell tölteni a „TANULÓI ADATLAP”-ot is, melyben Önök jelzik a megpályázott iskolák sorrendjét a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf.: 694).

Ezeket a nyomtatványokat az iskola honlapjáról le lehet tölteni. A jelentkezési lapot legkésőbb február 17-éig kell az iskolában leadni, az adatlapot pedig Önöknek kell Győrbe elküldeni (lehetőleg ajánlott levélben). 

A szóbeli meghallgatásra 2012. március 2-án és 3-án kerül sor. A pontos beosztásról és a tudnivalókról mindenkinek levelet küldünk. Ha ezt a levelet február
27-éig nem kapják meg, kérjük, hogy a beosztásról a gimnázium titkárságán (( 06/20-279-67-80 vagy 06/1-36-22-114) érdeklődjenek.

 

Az ideiglenes felvételi eredményeket 2012. március 12-én függesztjük ki a gimnázium első emeleti hirdetőtáblájára.

A felvételi eljárás végleges eredménye 2012. április 25-ére várható.

 

Budapest, 2012. február 8.

 

Bánky Judit igazgató


 
iskolavezetés információi Szülői bál 2012.01.27.

Tisztelt Szülők!

Az Iskolaszék szülői oldalának kezdeményezésére 2012. február 18-án ismét szülői bált tartunk.

Az elmúlt évek báljai nemcsak azért voltak sikeresek, mert kellemes estéket tölthettünk el együtt, hanem azért is, mert a befolyt támogatásokból az alapítvány forrásait jelentősen tudtuk gyarapítani.

A korábbi hagyományokat és célkitűzéseket továbbra is szeretnénk megtartani. Az est a diákok által adott műsorral kezdődik, ezt a szülők és tanárok számára is kötetlen beszélgetést biztosító bál követi.

A rendezvényre háromféle jegy vásárolható: támogatói jegy, a műsorra szóló jegy, a műsorra és a szülői bálra szóló jegy. A jegyek Békefi Gábor tanár úrnál már megvásárolhatók.

A szervezők szívesen fogadnak egyéb felajánlásokat is (pl. tombolatárgyakat). 

 

Budapest, 2012. január 27.  

 

          Bánky Judit igazgató,  Bukovszky Zoltán,  az Iskolaszék elnöke


 
iskolavezetés információi Szülői fórum, szülői értekezletek 2012.01.16.

Tisztelt Szülők! 

 

2012. január 23-án, hétfőn 18 órakor kezdődnek az 5.-11. évfolyamos osztályok szülői értekezletei. 

 

A szülői értekezletek előtt hétfőn 17 órától az iskola ebédlőjében szülői fórum is lesz. A megbeszélésre szeretettel várjuk az osztályok képviselőit és mindazokat, akik szívesen vesznek részt az iskola dolgairól való közös gondolkozásban. 

 

A 12. b osztályok szülői értekezletei másnap, január 24-én, kedden  18 órakor kezdődnek. 

 

Bánky Judit igazgató

 


 
iskolavezetés információi Rendhagyó történelemóra a 12. évfolyamon 2012.01.12.

2012. január 6-án vendégünk volt dr. Szabó József János hadtörténész, a hadtudomány kandidátusa.  

A 12. évfolyamosoknak egyik kutatási területéről, a XX. századi országerődítésekről, ezen belül kiemelten a két világháború között a Keletei-Kárpátokban kiépített magyar erődrendszerről, az Árpád-vonalról tartott nagyon érdekes, vetítéssel egybekötött előadást.


 
iskolavezetés információi Rendhagyó történelemóra, 5.a 2012.01.12.
2012. január 9-én az 5.a osztály vendége volt dr. Csiky Gergely régész, a MTA Régészeti Intézetének munkatársa.
 
iskolavezetés információi Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2012., illetve 2013. január 1-jétől 2011.12.14.

Kérjük a 11. és 12. évfolyamos diákokat és szüleiket, hogy figyelmesen tanulmányozzák az Oktatási Hivatal honlapján olvasható felsőoktatási felvételi eljárásról szóló tájékoztatót, mert az kisebb változtatásokat tartalmaz a júniusban megjelent közleményhez képest.

 


 
iskolavezetés információi Nyílt nap a leendő ötödikeseknek és szüleiknek 2011.11.30.
A negyedik osztályos, felvételizni készülő diákok szüleinek az idei első felvételi tájékoztatónk 2011. november 21-én volt.  A következő, bemutatóórákkal egybekötött nyílt napunk 2011. december 7-én, szerdán lesz.

A nap programja a következő:

·        900-945-ig ismét tájékoztatást adunk a felvételi eljárás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos fontos határidőkről, szülői teendőkről. Közben a gyerekek a gimnázium épületével ismerkednek.

·        10 órától 12 óráig bemutatóórák lesznek.

 

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy az írásbeli vizsgára az Oktatási Hivatal vagy a gimnázium honlapjáról letölthető Tanulói jelentkezési lap benyújtásával lehet jelentkezni. A kitöltött nyomtatványt a titkárságon 2011. december 10-éig lehet leadni.

Minden fontos tudnivaló a "Felvételi" menüpont alatt olvasható.

 

Bánky Judit igazgató


 
1 ] [ 10 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] Új hír írása