Hírek : iskolavezetés információi

kategóriákat mutat
1 ] [ 10 ] .. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] .. [ 30 ] Új hír írása

iskolavezetés információi Bonni cserekapcsolat 2012.04.18.

Az 1993 óta tartó bonni cserekapcsolat keretében kedden este megérkeztek a bonni tanárok és diákok.

A 16 diákot 8.b-s és 9.b-s diákok családjai látják vendégül. A programot Sisak Andrásné és Pozsonyi Gabriella tanárnők szervezik. A német csoport hétfőn utazik haza.


 
iskolavezetés információi A munkaszüneti nap rendje 2012.04.11.
Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket arról, hogy iskolánkban 2012. április 21-én, szombaton nem lesz tanítás, mert ezt a munkanapot 2012. február 18-án, szombaton már ledolgoztuk.
 
iskolavezetés információi Szülői fogadóórák 2012.04.11.

A tavaszi esti fogadóórák 2012. április 16-án és 17-én lesznek. A tanárok beosztása itt olvasható.

 

Békefi Gábor


 
iskolavezetés információi A Magyar Köztársaság Jó tanulója - Jó sportolója 2012.04.02.

„A Magyar Köztársaság Jó tanulója –Jó sportolója 2011” pályázat keretében az országban legkiemelkedőbb tanulmányi és sport teljesítményt nyújtó diákokat Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Miniszter elismerésben részesítette.

 

Iskolánkból két tanuló kapta meg eredményei alapján a legmagasabb miniszteri elismerést:

  • a III. korcsoportban Török Eszter (6.a) úszó,
  • az V. korcsoportban Szalai Szonja (11.a) vívó.
 

A díjazottak névsora és a pontszámok alapján kialakított rangsor a www.nefmi.gov.hu honlapon is olvasható.


Török Eszter Szalai Szonja
 
iskolavezetés információi Dr. Szász Erzsébet az "Év pedagógusa" 2012.04.02.

 

Március 13-án, a Záborszky Nándor-teremben megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen Szabolcs Attila polgármester, Németh Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Szántó János jegyző és dr. Répás Judit aljegyző adta át idén a XXII. kerület által alapított díjakat és kitüntetéseket. 

 

A díjazottak között volt iskolánk tanára, Dr. Szász Erzsébet, aki szakmai munkája elismeréseként megkapta az „Év pedagógusa” címet, a Mihalik Sándor-emlékplakettet. 

 

„Dr. Szász Erzsébet a tantestület meghatározó tagja, a gimnázium történelem munkaközösségének vezetője. 1993 óta tanít az iskolában, fiatal pályakezdőként együtt dolgozhatott régi tanárával, Száray Miklóssal, a történelem tantárgy helyi programjának kialakításában. Ennek a munkának az eredményeként született meg az egyik országosan elismert történelem tankönyvcsalád, melynek társszerzője. Önálló munkája a 2005-ben megjelent „Magyarország képes történelmi atlasza”. Szakmai továbbképzések rendszeres résztvevője, tudását folyamatosan gyarapítja. Doktori kutatási területe az újgörög történelem napóleoni háborúk korára eső időszaka. A görög nemzetfejlődés vizsgálatával kapcsolatban több publikációja is megjelent. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek több mint egy évtizede vezetőtanára, emellett évek óta a történelem OKTV-bizottság tagja. Régóta foglalkozik kutató diákokkal, tanítványaival többek között a XXII. kerület helytörténetét is kutatta. A Klauzál Gábor Társaság által évenként megrendezésre kerülő iskolai vetélkedőn, az általa felkészített diákok rendre nagyon szép eredménnyel szerepelnek.” (www.bp22.hu)

 


 
iskolavezetés információi Az április 4-iki, szerdai nap munkarendje 2012.03.29.
Az április 4-iki, szerdai nap munkarendje 

Az éves munkarendünk szerint április 4-ike, szerda tanítás nélküli munkanap. Ezen a napon lesz az estig tartó 5labdafesztivál.

 

A meccsek beosztása alapján a diákok programja ezen a napon a következő:

  • az 5.-8. évfolyamosok 8 órától 13 óráig lesznek az iskolában (akik márciusban a menzán ebédeltek, azoknak erre a napra is rendelünk ebédet, ezt később kell kifizetni),
  • a 9.-12. évfolyamosoknak akkor kell itt lenniük, amikor a mérkőzéseik zajlanak, illetve amikor a programokon segítő feladatot vállaltak (nekik nem rendeltünk ebédet).
 

A programot szervező diákok is kérik, hogy a felsőbb évfolyamosok is minél többen jöjjenek szurkolni a nap folyamán.

 

A beosztás részleteit a napokban teszik közzé a szervezők az iskolában.


 
iskolavezetés információi Szülői bál 2012.02.21.

Köszönjük mindazok támogatását, akik eljöttek a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központban bemutatott ünnepi műsorra, alapítványi bálra. Reméljük, hogy a szervező tanárok és a fellépő diákok munkájának köszönhetően mindannyian jól érezték magukat azok, akik velünk töltötték ezt a szép estét.

Külön köszönjük a szülőkből alakult lelkes szervezőbizottságnak az előkészületekben és a rendezvény lebonyolításában nyújtott segítséget. Köszönjük az adományozók felajánlásait is, akik finom italokkal, süteményekkel és tombolával járultak hozzá az est kellemes hangulatához.

A bál teljes bevétele az iskolai alapítvány forrásait növeli, ami a pályázati rendszer segítségével a diákok támogatásának lehetőségeit bővíti.

 

Budapest, 2012. február 21.

 

Bánky Judit

  igazgató


 
iskolavezetés információi Szülői bál 2012.02.14.

Tisztelt Szülők!

 

Az Iskolaszék szülői oldalának kezdeményezésére 2012. február 18-án ismét szülői bált tartunk.

Az elmúlt évek báljai nemcsak azért voltak sikeresek, mert kellemes estéket tölthettünk el együtt, hanem azért is, mert a befolyt támogatásokból az alapítvány forrásait jelentősen tudtuk gyarapítani.

A korábbi hagyományokat és célkitűzéseket továbbra is szeretnénk megtartani. Az est a diákok által adott műsorral kezdődik, ezt a szülők és tanárok számára is kötetlen beszélgetést biztosító bál követi.

A rendezvényre háromféle jegy vásárolható: támogatói jegy, a műsorra szóló jegy, a műsorra és a szülői bálra szóló jegy. A jegyek Békefi Gábor tanár úrnál már megvásárolhatók.

A szervezők szívesen fogadnak egyéb felajánlásokat is (pl. tombolatárgyakat). 

 

Budapest, 2012. január 27.  


 
iskolavezetés információi Irodalmi teaház 2012.02.13.
 „- Én is teázom, kedvesem... -
mondom lágyan és kedvesen.
A húnyt parázsnak lángja támad.
És felakasztom csendesen
kék sapkád mellé a fogasra
fénylő, mennyei glóriámat.”
(Dsida Jenő: Esti teázás)

 

A 11. évfolyam egyik projektmunkájának jóvoltából a gimnázium ebédlőjében egy igazi irodalmi teaház vendégei lehettünk február 10-én, pénteken délután. A kedves vendéglátás a régi kávéházak meleg hangulatát idézte. A kiváló sütemények, teák mellett diákok tolmácsolásában élvezhettük a számukra legkedvesebb Dsida-verseket. A felolvasásokat élő zene és vetítés kötötte össze.

Köszönjük ezt a kötetlen beszélgetésnek is teret biztosító kellemes programot a vendéglátóknak, Bertalan Noéminek, Horváth Dorottyának és Maruzs Anitának, valamint a projekt konzulensének, Asboltné Czapári Beáta tanárnőnek.

 


 
iskolavezetés információi A kisfelvételi írásbeli vizsga eredményei 2012.02.08.
Tisztelt Szülők! 

A kisfelvételi írásbeli eredményeit 2012. február 9-én, csütörtökön reggel tesszük ki a gyerekek OM azonosítójával az iskola épületében, emellett az eredmények az azonosítóval a honlapon is olvashatók lesznek.

 

A kiértékelt feladatlapokat szintén ezen a napon, azaz csütörtökön 8 órától 16 óráig az iskola képviselőjének jelenlétében a titkárságon is meg lehet tekinteni. Szükség esetén a szülő kérésére – saját költségére – fénymásolatot készítünk a dolgozatokról. Kérdéseiket szívesen megválaszolják a szaktanárok, az indokolt korrekcióra is ekkor van lehetőség.

 

A megtekintés után a szülők legkésőbb a következő munkanap, azaz február 10-én 16 óráig tehetnek írásbeli észrevételt az értékeléssel kapcsolatban. Jogorvoslatra a megadott határidő után nincs lehetőség.

 

Fontos teendők február 17-éig 

Felhívjuk szíves figyelmüket arra is, hogy amint azt a tájékoztatókon is elmondtuk, az írásbeli vizsgát követően két fontos teendőjük van:

-        A Kempelen Farkas Gimnáziumba egy újabb „Jelentkezési lap”-ot kell beadni. A jelentkezési lapon a 01-es kód az első idegen nyelvként angol, a 02-es kód a német nyelvet tanuló osztályt jelenti. Ha mindkét osztályba kívánják jelentkeztetni gyermeküket, akkor a kódokat az Önök által kívánt sorrendben írják fel. Kérjük, hogy csatolják gyermekük 3. év végi bizonyítványát és a 4. félévi értesítőjét (másolatban). Kérjük, hogy akik másik iskolában írták a felvételit, az Értékelő lapot is mellékeljék.

-        Emellett ki kell tölteni a „TANULÓI ADATLAP”-ot is, melyben Önök jelzik a megpályázott iskolák sorrendjét a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf.: 694).

Ezeket a nyomtatványokat az iskola honlapjáról le lehet tölteni. A jelentkezési lapot legkésőbb február 17-éig kell az iskolában leadni, az adatlapot pedig Önöknek kell Győrbe elküldeni (lehetőleg ajánlott levélben). 

A szóbeli meghallgatásra 2012. március 2-án és 3-án kerül sor. A pontos beosztásról és a tudnivalókról mindenkinek levelet küldünk. Ha ezt a levelet február
27-éig nem kapják meg, kérjük, hogy a beosztásról a gimnázium titkárságán (( 06/20-279-67-80 vagy 06/1-36-22-114) érdeklődjenek.

 

Az ideiglenes felvételi eredményeket 2012. március 12-én függesztjük ki a gimnázium első emeleti hirdetőtáblájára.

A felvételi eljárás végleges eredménye 2012. április 25-ére várható.

 

Budapest, 2012. február 8.

 

Bánky Judit igazgató


 
1 ] [ 10 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 30 ] Új hír írása