Hírek : iskolaszék

kategóriákat mutat

iskolaszék Alapítványi bál 2016.01.07.

Tisztelt Szülők!

Az intézményi tanács szülői oldalának kezdeményezésére 2016. január 29-én ismét szülői bált tartunk.

Az elmúlt évek báljai nemcsak azért voltak sikeresek, mert kellemes estéket tölthettünk el együtt, hanem azért is, mert a befolyt támogatásokból az alapítvány forrásait jelentősen tudtuk gyarapítani.

A korábbi hagyományokat és célkitűzéseket továbbra is szeretnénk megtartani. Az est a diákok által adott műsorral kezdődik, ezt a szülők és tanárok számára is kötetlen beszélgetést biztosító bál követi.

A rendezvényre háromféle jegy vásárolható: támogatói jegy, a műsorra szóló jegy, a műsorra és a szülői bálra szóló jegy. A jegyek a titkárságon már megvásárolhatók. A szervezők szívesen fogadnak egyéb felajánlásokat is (pl. tombolatárgyakat).

 

Budapest, 2016. január 7.

 

        Békefi Gábor              Bukovszky Zoltán

            igazgató           az intézményi tanács elnöke

 


 
iskolaszék Szülői fórum 2010.01.19.
2010. január 25-én, hétfőn a szülői értekezletek előtt 17 órától az ebédlőben szülői fórumot tartunk. Szeretnénk, ha a megbeszélésre az osztályokat képviselő szülők mindenképpen eljönnének. Természetesen minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A megbeszélésen szó lesz az elmúlt időszakban végzett munkákról, az első félév értékeléséről. Emellett kitekintünk az előttünk álló feladatokra is.
Bukovszky Zoltán, az iskolaszék elnöke; Bánky Judit, igazgató

 
iskolaszék Szülői fórum 2008.11.26.
2008. november 25-én 18 órakor tartottuk az idei tanév első szülői fórumát. A megbeszélésen szó esett az oktatás-nevelés helyzetéről és egyéb, az iskola működését érintő sok fontos kérdésről. Megköszöntük Szeibert Andrásnak, az Iskolaszék leköszönő elnökének sokéves munkáját, mellyel a szülői oldal képviseletében a gimnázium törekvéseit segítette. A szülői fórum az Iskolaszékbe új tagnak Bukovszky Zoltánt választotta meg, emellett Janzsó János tagságát is megerősítette.
A jegyzőkönyv mellékelten olvasható.

Bánky Judit
igazgató
 
iskolaszék Az iskolaszék ülése 2006.12.06.
2006. december 5-én ülésezett az iskolaszék. A megbeszélésen az iskolaszék tagjai megismerkedtek a fenntartói oldal új képviselőjével, Keébe György képviselő úrral.
Az ülés főbb témái a következők voltak:
Perger Júlia (11.b), a DÖK elnöke beszélt az iskolai életről, bemutatta a diákönkormányzat tevékenységét és terveit.
Bánky Judit igazgatónő ismertette az alapítvány nehéz anyagi helyzetét.
Az iskolaszék továbbra is kéri a szülőket a közös költség befizetésére.

Az iskolaszék 2007. január 22-én 18 órára szülői fórumot hív össze, melyre az osztályok szülői képviselői mellett minden érdeklődő szülőt sok szeretettel vár.

Az iskolaszék tagjai

 
iskolaszék Szülői hírlevél 2004.03.18.
A 2004 márciusi Szülői hírlevél - melyet a Kempelen Farkas Gimnázium Iskolaszékének szülői oldala ad ki - itt megtekinthető.
 
iskolaszék Iskolaszéki határozat a tankönyv-támogatási rendszerről 2003.09.11.
Az iskolaszék a múlt héten a gyerekek által hazaküldött meghívókban szeptember 9-én 17 órára szülői fórumra invitálta a szülőtársakat a gimnázium ebédlőjébe. A szülői fórumon az érdeklődők megismerkedhettek az iskolaszék szülői oldalának képviselőivel, emellett az iskola igazgatójától választ kaphattak az őket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Szó esett a szülői feladatokról és jogokról is.

A szülői fórumot követő iskolaszéki ülésensen a tankönyv-támogatási rendszerrel kapcsolatban az alábbi iskolaszéki határozat született :
1/ Az iskolaszék határozatképes, mert 5 tagjából 4 jelen van és mindegyik oldal képviselteti magát.
2/ Az iskolaszék megvizsgálta az idén a törvény alapján első ízben alkalmazott részbeni ingyenes tankönyvtámogatásnak az iskolára vonatkozó konkrét számait, azokat elfogadta.
3/ Az ezek után még fennmaradó tankönyvtámogatásra fordítható szerény összeget azok között kell szétosztani, akik nem estek bele az ingyenes rendszerbe.
4/ Az iskolaszék sajnálattal állapította meg, hogy a korábbi évekhez képest ezzel a rendelettel szűkült a mozgástere, és vannak olyan rászoruló családok, akiknek a korábbiakhoz képest kevesebbet tud csak juttatni. Ezt a szerényebb összeget viszont hasonló rendszerben kívánja szétosztani mint a korábbi években, azaz a rászorulók jelentkezése alapján a tankönyvre fordítandó összeg szerint arányos mértékben.
5/ Tekintettel az összeg szerény voltára, az iskolaszék azzal a kéréssel fordul a szülőkhöz, hogy csak a tényleg rászorulók kérjenek támogatást. Itt szeretnénk megköszönni Önöknek azt, hogy az előző években nem éltek vissza a bevallásos módszerrel, és működött az egymás közötti szolidaritás. Eddig minden évben arányos volt a támogatásról lemondók, az átlagos vagy kiemelt támogatást kérők száma. Ez a rendszer csak így működhetett.
6/ Ha osztályonként átlagosan 2-3 család igényli a támogatást, akkor még működhet az idei rendszer. Amennyiben ennél sokkal többen jelentkeznének, akkor a valódi rászorultak érdemi segítség nélkül maradhatnak. Ebben az esetben az iskolaszék megpróbál egyéb források után nézni, de erre azesély nagyon kevés.